UDDELING AF BROCHURER O.L.

Principper for uddeling af brochurer og lignende vedtaget af profilrådet for Rolf Krake Skolen.

Rolf Krake Skolen tillader ikke uddeling af brochurer og lignende til eleverne, medmindre indholdet kommer fra Holstebro Kommune for eksempel omkring sorggrupper, Cool Kids, opfordring til mere bevægelse, hjælp til social udsatte børn osv.

Skolen bidrager ikke på anden praktisk, koordinerende eller ledelsesmæssig måde overfor aktiviteter og lignende som brochurerne/deling på AULA formidler.

Revideret i profilrådet for Rolf Krake Skolen den 07.09.2020.