Førskolegruppen

Velkommen til førskolegruppen i Sønderport SFO.

Formålet med førskolegruppen er at give børnene en god og tryg overgang fra børnehave til SFO og skole.

I førskolegruppen arbejder vi med:

  • At støtte barnet til en god og tryg SFO / skolegang.
  • At udvikle det enkel barns kompetencer med henblik på den kommende SFO-tid og skolegang.
  • At udvikle børnenes sociale kompetencer gennem leg og andre udviklende aktiviteter.
  • At lære de kommende skolekammerater at kende og skabe relationer og venskaber.
  • At lære SFO'ens og skolens ansatte at kende og føle sig tryg i de fysiske rammer.
  • At den enkeltes udvikling fra børnehavebarn til skolebarn sker trinvis og sammen med andre.

Hvor er vi

”Stationen” - den gamle stationsbygning, vil fungere som førskolegruppens base om formiddagen.

Mellem kl. 6.20 og 8.00 er der fælles morgenpasning for alle de SFO børn der er tilmeldt. (førskolebørn er automatisk tilmeldt) Morgenpasningen foregår ligeledes på Stationen. Kl. 7.50 sendes de store børn over på skolen.

Om eftermiddagen er førskolebørnene i SFO 1 (på skolen) sammen med de andre SFO 1-børn. Hver dag kl. 13.00 går førskolebørnene over på skolen, hvor de, er sammen med pædagogerne, to gange i ugen deltager i skoledagens sidste time kaldet for TOF.

I førskoleperioden understøtter vi barnets nysgerrighed og lyst til læring og benytter dialogisk læsning.

Åbningstid

Mandag til torsdag kl. 6.20 til 17.00 (fredag - 16.00)

Aktiviteter

Vi opfordrer til, at børnene er her senest kl. 9.00, så førskoleaktiviteter kan begynde.

Planlagte aktiviteter, vil blive informeret ud til jer.

Madpakker

Børnene skal have madpakke med til frokost samt lidt eftermiddagsmad. Vi tilbyder frugt om eftermiddagen.
Til frokosten serveres der mælk og vand.

Tøj

Husk udetøj der passer til vejret, + skiftetøj og inde sko.

Klassefordeling

I løbet af førskoleperioden, besluttes det, hvilken klasse jeres barn skal tilknyttes, ud fra grundige pædagogiske og faglige overvejelser. Der bliver 2 børnehaveklasser, som begge, udover en børnehave-klasselærer, har tilknyttet
en primærpædagog fra SFO’en.

Registrering

Vi bruger Tabulex, hvor børnene registreres når de kommer og går. Det er også her I skal
registrere, hvis barnet ikke kommer på SFO.

Der udleveres information om , hvordan I bruger Tabulex.