PLC på Rolf Krake Skolen

Pædagogisk Lærings Center

BILLEDE + TILMELDING

PLC
Rolf Krake Skolen

På PLC er der åbent for udlån hele skoledagen. Dog kan der kun forventes betjening af skolebibliotekarerne i de timer, hvor der er bemanding. Alt registreret materiale udlånes via stregkode på materialet og registreres på computer.

Udlånstiden er normalt 4 uger. Hvis man skal bruge materialet i længere tid, kan man forny udlånet yderligere 10 dage.
Eleverne fra 3. til 8. klasse stempler selv materialet ind vha. stregkodelæseren på en af udlånsmaskinerne. Det er meget vigtigt, at eleven kontrollerer, at alle materialerne bliver registreret på skærmen.
Ca. 1 gang om måneden får klasselæreren en liste med materialer, der har overskredet udlånstiden. Det betyder, at materialerne skal afleveres eller genlånes.
Hvis der er materialer, der er bortkommet eller ødelagt laver PLC en regning til barnet. Denne regning skal betales på PLC.

Det kan selvfølgeligt forekomme at skolen har lavet en fejl, og det materiale der rykkes for befinder sig på PLC eller er stemplet ud til en anden låner. Vi vil gerne kontaktes, hvis man mener, at barnet ikke har lånt det pågældende materiale.

 

 

Skolen råder over digitale kameraer og digitale videooptagere. Disse apparater kan eleverne låne i forbindelse med opgaveløsning. Disse kan kun lånes, hvis man har en aftale med sin lærer. Efter aftale, kan AV-materialer lånes uden for skoletiden.

 

På PLC

  • kan man tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer indenfor flere medier.

  • kan man arbejde individuelt eller i grupper.

  • kan lærerne få ideer og inspiration til deres undervisning.

  • kan man få vejledning af en skolebibliotekar/it-vejleder.

  • er der udlån af bøger og andre materialer til undervisning og fritidsbrug.

PLC skal stille undervisningsmaterialer til rådighed for elever og lærere samt være behjælpelig med at fremskaffe materialer fra eksterne samlinger. Undervisningsmaterialer dækker både bøger og elektroniske medier såsom internet, dvd’er, digitale billeder, video og lyd. PLC  skal stille disse materialer og medier til rådighed så det er muligt at søge, indsamle, bearbejde og formidle informationer. Elever og lærere skal også kunne støttes i denne proces.

PLC udlåner både fag- og skønlitteratur til brug i undervisningen og til elevernes fritidslæsning. Det er en vigtig del af PLC, da det er med til at styrke den enkeltes læsefærdigheder, begreber, omverdensforståelse og sproglige udvikling. Vi anser det for meget vigtigt, at eleverne gennem hele deres skoleforløb fortsætter med læsningen og derigennem udvikler sig.