Profilrådsmøde NBS december 2018

Referat fra profilrådsmøde på Sønderlandsskolen tirsdag den 11. december kl. 18.30–20.35. Mødet holdes før bestyrelsesmødet. Der er fælles kaffepause fra 20.25–20.35.
Afbud fra: Casper Hansen, Anne Tofft, Lars Dalhoff
Ikke fremmødt: Thomas Jepsen

Referat

(2 Min.) Godkendt.

(10 min.) Hvis der skal være en bod og eller madordning på kommende NBS, så vil elevrådet gerne være med omkring det. Der er flere årgange, der gerne vil have en skolefest.

(5 min.) Skolebestyrelsen har inviteret Børne- og familieudvalget til at komme og fortælle om, hvad tankerne er fremadrettet med den nye skoleordning.

(10 min.) Vi er i gang med at ansætte lærere. Vi har fået ansat to nye afdelingsledere, som starter den 1. januar. Der kommer en ny tildelingsmodel til styrkeklasserne som er elevtalsafhængig, og der bliver justeret på tildelingsmodellen til almenområdet. Begge ændringer skulle resultere i en økonomisk fordel for os. Fremadrettet skal vi være skarpere på at tilpasse antallet af klasser til det faktiske elevtal.

(10 min.) Mads Pahuus orienterede om, hvordan SFH’en er organiseret, og hvordan den fungere i sammenhæng med skolen.

(20 min.)

Hvad skal der ske til ”åbningsfest” – hvad forventes det at vi forældrerepræsentanter gør?
(15 min.) 1. salen skulle være færdig nu. Renoveringen af A-afdelingen kører planmæssigt. Det forventes nu, at flyttefolkene kan flytte i uge 7. Der er endnu ikke fastlagt en dato for åbningsfest. Det er for tidligt til at vi kan sige, hvad vi gerne vil have forældrerepræsentanterne i profilrådet gør.

(5 min.) Der er informationsmøde om sportsklasserne i næste uge. Indskrivning til 0. klasserne foregår i januar. Det er endnu uafklaret, hvor mange 0. klasser vi får i det kommende skoleår, men i kommunen er det en lille årgang.

Casper fremsender et skriv fra sidste møde (20 min.) Det tilsendte skriv blev drøftet. Tages med på næste møde.

(10 min.) Proceduren for visitationer blev gennemgået. Der blev opfordret til at kigge på, hvordan en elev, der bliver visiteret til et andet tilbud, evt. kan bevare kontakten til sin tidligere klasse.