Profilrådsmøde september 2021

Referat fra mødet den 21. september 2021 kl. 18.30 – 20.30.
Sted: Sønderlandsskolen - i Personalerummet

Referat

Præsentation af formand og næstformand.

Formand Liv 9.x og næstformand Miruna 7.b

  • Vi ønsker at profilere profilrådet bedre, ved b.la. kontaktoplysninger og billeder af medlemmer digitalt og ved ophæng. Arbejdet er i gang og billeder skal årligt opdateres.
  • Et nyhedsbrev / resume af de afholdte møder. Mette husker en computer fremadrettet.
  • Oversigt over kommende mødedatoer og dagsordner.
  • En gruppe i Aula til lettere kommunikation. Både for forældre og evt. elever i elevrådet. Formanden for profilrådet laver en ”teaser” i.f.t kommende møder i rådet.

Der udarbejdes en skabelon.

Der er ikke sket så meget dog har sprogafdelingen fået 53 nye børn, hvilket har betydning for økonomien.

Punktet udsættes til Hanne deltager næste gang. Der skal være rigtig god tid til at få talt tingene igennem.

Intet nyt.

Kan eleverne bruge skolen efter skoletid?

Der er et tilbud på Ungdomsskolen. Man kan altid spørge på Sønderlandsskolen, og hvis det er muligt må man gerne.

Aflysninger på mellemtrinnet: Er blevet vendt med HA og der er en god forklaring.

Hvad er profilrådets holdning til cykeltyverier og hærværk på cykler? Videoovervågning har været diskuteret men det koster mere end skolen umiddelbart kan afse. Det skal købes gennem Holstebro Kommune.

Videoovervågning vil blive sat på som punkt senere. Rasmus undersøger nærmere hvad det koster, og hvordan de andre skoler får det til at fungere.

I næste uge er der naturfagsfestival for indskolingen med afslutning hvor forældre er velkomne.

Der var pædagogisk arrangement fredag den 17/9, hvor skolen blev lukket ned kl. 12. Arrangementet varede indtil 18.00. Det var en rigtig givende dag.

Der er nedsat et udeområde-udvalg i.f.t. at få lavet en langsigtet plan for hvad skolen vil prioritere fremadrettet.