Profilrådsmøde september 2021

Referat fra mødet den 7. september 2021 kl. 18.00 – 19.50.
Sted: Sønderlandsskolen.
Afbud: Mette, Per Jonas og Knud.

Referat

Liv fra 9.x valgt som formand. Miruna fra 7.b som næstformand.

Budgettet blev offentliggjort i går - Rasmus fremlagde tallene.

Vi ønsker at profilere profilrådet bedre, ved b.la. kontaktoplysninger og billeder af medlemmer digitalt og ved ophæng.
Et nyhedsbrev/ resume af de afholdte møder.
Oversigt over kommende mødedatoer og dagsordner.
En gruppe i Aula til lettere kommunikation.

Rasmus udarbejder en skabelon, og punktet drøftes videre på næste møde.

Fremlagt og drøftet. Tages med videre i skolebestyrelsen.

I dette skoleår er det muligt at afprøve noget andet. Det drøftes i afdelingerne, hvad der giver bedst mening. Individuelle målsætninger fagligt og socialt kunne være en mulighed og uddannelsesparathedsvurderingen i overbygningen.

Udsat til næste møde.

Der blev i fredags afholdt møde med DTA., Odinteateret og konsulenter fra kommunen.

Der blev udarbejdet en ansøgning om økonomisk tilskud fra kulturstyrelsen.

Musikprofilen skal spille i anlægget i morgen.

Der er kommet en henvendelse vedr. de farlige situationer der opstår i trafikken om morgenen på Sønderallé. Drøftes videre på det kommende møde.

Rasmus har orienteret alle forældre via Aula, om de nye retningslinjer vedr. Corona.
Der begynder 37 nye asylbørn i sprogafdelingen.

Intet.