Referat af profilrådsmødet

Den 7. september 2021 kl. 18.00 – 19.50.
Sted: Sønderlandsskolen.
Afbud: Mette, Per Jonas og Knud.

Nyt fra elevrådet (5 minutter)

Liv fra 9.x valgt som formand. Miruna fra 7.b som næstformand.

Budget 2022 (10 minutter)

Budgettet blev offentliggjort i går - Rasmus fremlagde tallene.

Kommunikation fra profilrådet – udarbejdelse af plan/strategi (30 minutter) med afsæt i det reviderede årshjul – se bilag.

Vi ønsker at profilere profilrådet bedre, ved b.la. kontaktoplysninger og billeder af medlemmer digitalt og ved ophæng.
Et nyhedsbrev/ resume af de afholdte møder.
Oversigt over kommende mødedatoer og dagsordner.
En gruppe i Aula til lettere kommunikation.

Rasmus udarbejder en skabelon, og punktet drøftes videre på næste møde.

Budgetopfølgning (5 minutter)

Fremlagt og drøftet. Tages med videre i skolebestyrelsen.

Elevplaner (10 minutter)

I dette skoleår er det muligt at afprøve noget andet. Det drøftes i afdelingerne, hvad der giver bedst mening. Individuelle målsætninger fagligt og socialt kunne være en mulighed og uddannelsesparathedsvurderingen i overbygningen.

Støtteforening (5 minutter)

Udsat til næste møde.

Nyt fra profilen (5 minutter)

Der blev i fredags afholdt møde med DTA., Odinteateret og konsulenter fra kommunen.

Der blev udarbejdet en ansøgning om økonomisk tilskud fra kulturstyrelsen.

Musikprofilen skal spille i anlægget i morgen.

Forældrehenvendelser (5 minutter)

Der er kommet en henvendelse vedr. de farlige situationer der opstår i trafikken om morgenen på Sønderallé. Drøftes videre på det kommende møde.

Orientering fra skolens ledelse (5 minutter)

Rasmus har orienteret alle forældre via Aula, om de nye retningslinjer vedr. Corona.
Der begynder 37 nye asylbørn i sprogafdelingen.

Eventuelt (5 minutter) 

Intet.