Skolebestyrelsesmøde september 2020

Referat fra den 22. september 2020 kl. 20.30-21.30. Mødet afholdes på Rolf Krake Skolen i bygning B.

Referat

Høre om der er nyt fra elevrådene på de tre skoler.

Til orientering - 5 min.

Elevrådene var ikke repræsenteret.

 

Der ønskes en præsentation af hvorledes klubberne på de tre byskoler gør i
forhold til salg af slik og andre aktiviteter.

Punktet er til drøftelse og beslutning - 20 min.

Der blev orienteret omkring de lokale forhold i de tre juniorklubber.
Det er bestyrelsens opfattelse at der er 3 velfungerende ordninger på de tre skoler, og derfor vurderes det ikke, at der er behov for en ensretning af juniorklubtilbuddet i Holstebro By.

Orientering omkring budgetstatus på de tre skoler.

Punktet er til orientering og drøftelse - 10 min.

Der blev orienteret om situationen på de tre matrikler.

KL og DLF har indgået en arbejdstidsaftale, som skal afløse lov 409.

Punktet er til orientering - 10 min.

De centrale elementer er dialog og tillid mellem lærere og ledelse i et forpligtende fællesskab. Der skal udarbejdes en skoleplan lokalt som skal præsenteres for lærerne. Det skal afklares hvor meget der skal besluttes centralt og decentralt.
Gennemsigtighed bliver et vigtigt parameter.

10 min.

Der blev orienteret om indholdet på aftenens profilrådsmøder.

5 min.

Kommende punkter