Princip for god kommunikation

Principper for god kommunikation mellem forældre, elever og medarbejdere.

Formål

At sikre, at vi på Sønderlandsskolen har en god, åben og respektfuld dialog mellem elever, forældre og medarbejdere.

Mål

Den gode kommunikation medvirker til, at vi har et godt samarbejde, og at Sønderlandsskolen er et rart og trygt sted at være for børn og voksne.

Fælles ansvar

Alle på Sønderlandsskolen har et medansvar for den gode kommunikation; medarbejdere, ledelse, elever og forældre. Al kommunikation tager afsæt i nedenstående otte punkter.

1. Vi anerkender hinandens ekspertise

Læreren er ekspert i barnet som elev (og barnet i klassesammenhæng) - forældrene er ekspert i barnet som barn.

2. Vi anerkender, at den samme situation kan opleves forskelligt

Vi tager udgangspunkt i egen oplevelse af en situation og husker, at andre kan have en anden oplevelse af det, der skete.

3. Vi taler pænt til og om hinanden

Vi holder en god og respektfuld tone, når vi taler om og til hinanden – også når det er på skrift.

4. Vi er loyale

Vi lader ikke børnene være budbringere af dårlig stemning eller halve historier, men er loyale over for hinanden - ansatte og forældre imellem - og tager dialogen voksen til voksen.

5. Vi løser konflikter, inden de vokser sig store

Vi har en god og konstruktiv dialog forældrene imellem og løser eventuelle konflikter i en positiv tone. Er der brug for at inddrage skolen, kontakter man i første omgang klasselæreren. Derefter kan der inddrages andre relevante parter.

6. Vi husker de fælles spilleregler

Vi udviser solidaritet over for hinanden og efterlever de aftaler, som er taget i fællesskab, fx på forældremøder. Vi husker løbende at tage aftaler (om fællesfødselsdage, legegrupper, alkoholpolitik m.m.) op til evaluering og tilpasning.

 

 

7. Vi kommunikerer via Aula

Den skriftlige kommunikation foregår primært via Aula, og det forventes, at forældre og skolens store elever tjekker Aula dagligt. Forældre vil få svar på beskeder hurtigst muligt og senest inden for fem hverdage. Hvis det haster, bør man ringe til skolen på 9611 5920 frem for at skrive.

8. Vi spørger, når vi undrer os

Vi konkluderer eller dømmer ikke, men spørger nysgerrigt ind til det, vi undrer os over.

 

Skolen orienterer nye forældre om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på Sønderlandsskolen. Kommunikation har derudover fast plads på det årlige forældremøde i de enkelte klasser.

 

Vedtaget i Profilrådet juni 2024.