Skolebestyrelsesmøde juni 2020

Referat fra den 9. juni kl. 19.45 – 21.00. Mødet afholdes virtuelt.
Afbud fra: Daniel.

Referat

Hvad nyt har profilrådene med?
Punktet er til orientering - 10 min.

Referater godkendes første gang vi mødes.
Der er godkendt forsat én til én løsningen for PC'er fremover. Alt pædagogisk personale får en pc.

NBS: Snak om kommende ansættelser. Sammenlægning af klasser på kommende 4. årgang.
RK: Gang i forberedelse af suppleringsvalg til Profilrådet.
Afholdes i det nye skoleår. Snak om branding af folkeskolerne.
Vil tage det op igen.
SØN: Snak omkring suppleringsvalg til Profilråd. Opstart efter Corona.

Godkendelse af den forkortede skoledag - 10 min.

Profilrådene anbefaler opbakning til forkortelse af skoledagen.
Bestyrelsen godkender brugen af anvendelsen af §16 til forkortelse af skoledagen på alle alderstrin.

Fremlægges for bestyrelsen - 10 min.

RK: Processen starter til august for få alle med. Både med brug af fælles folder og oplæg på forældremøder, hvis muligt. Der er lavet en tidsplan, som bliver rettet til. Rundsendes 
SØN: Mangler 3 medlemmer i Profilrådet. Udarbejdelse af materiale, som rundsendes. Forslag om valgmøde sidst i august eller først i september.

Der er ikke et krav om at valgdatoen er den samme på de to skoler. Men det koordineres mellem de to skoler.

Hvordan skal vi placere profilråds- og bestyrelsesmøder? - 20 min.

Der er opbakning til at den nuværende struktur fortsætter, med fokus på at tiden til Profilarbejdet prioriteres højest. Men fint med fleksibel struktur. Der kan også være brug for et langt bestyrelsesmøde ind i mellem.
Kalender fastsættes, når ny leder på Sønderland er på plads.

Kort orientering - 5 min.

Den 1. samtalerunde er afviklet. Der er indkaldt til 2. samtalerunde. Der er profilanalyse og én til én samtaler med skolechefen mellem de to samtaler.

5 min.

Sønderland regner med at have et nyt medlem på bestyrelsesmøde næste gang
Der udarbejdes en skriftlig årsberetning, som går ud i starten af det nye skoleår. Casper laver et udkast.