Profilrådsmøde juni 2020

Referat fra mødet den 9. juni fra kl. 18.30 – 19.45.
Sted: Personalerummet, Sønderlandsskolen
Afbud fra Jonas.

Referat

Hverdagen nærmer sig normale tilstande med fortsat hensyntagen til de gældende retningslinjer.

Punktet er til drøftelse:
Vi er nu i fase 3, og vi forventer ikke der kommer nye retningslinjer inden sommerferien. Indskolingen overgik til normalt skema fra d. 9.6. 
Rengøringen bliver gjort om natten, samt kvikassistenterne fortsætter med at spritte af midt på dagen. 
SFO'en er gået fra klasseopdeling til årgangsopdeling. Det giver fortsat et andet SFO-tilbud, da de mange retningslinjer stadig skal overholdes.

Punktet er til drøftelse:
Der er lavet en tidsplan for valg til profilrådet. Der udarbejdes materiale til hjemmene inden o klassernes forældremøde i august. Vi skal have valgt 3 forældrerepræsentanter fra Sønderlandsskolen. Dorte Frejo og Mette sidder i arbejdsgruppen. Hanne er valgt til valggruppen.
Profilrådet foreslår valget rykkes, så der er god tid efter skolestart. Det vil tages op i skolebestyrelsen. I de nye retningslinjer der blev drøftet i januar mdr., vælger vi selv om det er for to eller fire års periode.

I dette skoleår valgte Profilrådet at prioritere repræsentation ved 0.kl. og producere foldere til de øvrige årgange.

Punktet er til drøftelse.
Vi afholder så mange forældremøder som muligt inden opstillingsvalget. Vigtigst i 0. klasse. Hvem der deltager fra profilrådet, kordineres når datoerne er fastsat. 
Der undersøges om Profilrådet kan sende beskeder via Aula til alle forældrene?

Emner som profilrådet skal arbejde med: Drøftes på et senere tidspunkt: Bla. Støtteforening og sponsorater.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.

Punktet er til drøftelse:
Der har ikke været nogen henvendelser.

  • Procedure for ansættelse af ny skoleleder.
  • Ansat en ny bhv. klasseleder.

Der efterlyses mere tid og relevante emner til drøftelse i profilrådet. Der tænkes i at arbejde ud fra et årshjul, og udarbejde en idekatalog med evt. temadrøftelser. 
Hvordan kan personalet også bruge de forældrevalgte I profilrådet?