Nørre Boulevard Skolen

En hverdag i bevægelse

Nørre Boulevard Skolen er en folkeskole med visionen om, at alle elever skal udvikle deres faglige, sociale og personlige potentiale under værdiordene ansvar, omsorg og respekt.

Skolens profil som idræts-, motions- og bevægelsesskole skal være et bidrag til denne udvikling og være med til at fremme læring og trivsel.

Nørre Boulevard Skolen er opstået ved en sammenlægning af 3 skoledistrikter og har nu hjemme i flotte ombyggede rammer med både lys og højt til loftet.

På Nørre Boulevard Skolen er der plads til mangfoldighed. Vi er stolte af at være et sted, hvor man hver dag møder mennesker med forskellige vilkår, traditioner og kulturer, og vi arbejder bevidst med rummelighed og ligeværd.

Med elevernes skolefaglige og sociale kompetencer i fokus arbejder vi inden for rammene af PALS (positiv adfærd i læring og samspil).

Fakta og information

Fakta og information

Kontakt, ringetider mm.

Se fakta

Profil

Profil

Bevægelsesprofil, pædagogisk profil og vision

Profil

SFO

SFO

Afdelinger, åbningstider og tilmelding

SFO

Inklusion

Inklusion

Styrkeklasser, læsevejledning, AKT

Inklusion

Bliv elev på Nørre Boulevard Skolen

Alle, der bor i skoledistriktet Holstebro by, kan søge om optagelse på Nørre Boulevard Skolen, Sønderlandsskolen eller Rolf Krake Skolen og er garanteret plads på en af de tre folkeskoler. Bor du uden for skoledistriktet, kan du også søge plads på skolerne.

http://www.holstebro.dk/skolestart

Intro video

Er du allerede elev, forældre eller ansat på Nørre Boulevard Skolen, kan du finde yderligere information på Aula.