Referat fra møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen

Skoleåret 2019/2020

Tirsdag d. 18. februar fra kl 18.30 – 20.30 på Campus Sct. Jørgen, sprogafdelingen, indgang
ved afdeling H (parker evt. ved vandtårnet).
Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Nyt fra elevrådet

Drøfte og høre om elevrådets arbejde. Orientering og evt. drøftelse i profilrådet. (10 min.)

Projektet med ”kontorcykler” og ”ståmåtter” kommer på prøve i marts måned i forskellige klasser.

Udskolingen har haft skolefest med stor succes.

Uddannelse af legepatruljen bliver torsdag den 20/2-20.

3. Principper for udsending af div. materiale på aula mv.

Profilrådet har tidligere drøftet, hvilke emner vi ønsker at der bliver distribueret på skole og
hvilke der ikke gør.

Til drøftelse og beslutning (10 min)

Beskeder som forældrene skal læse, skal lærerne sende som en besked. Øvrige ting f.eks. fra
kontoret lægges under opslag.

4. Branding af Rolf Krake Skolen

Der ønskes en plan og en strategi for hvorledes vi bedre kan brande Rolf Krake Skolen. Hvordan kan vi bedre formidle den ”gode” fortælling.

Til drøftelse og beslutning. (20 min)

Udsat til næste møde.

5. Inkluderende fællesskaber på Rolf Krake Skolen

Tidligere har profilrådet arbejdet med emnet omkring inkluderende fællesskaber lokalt på Rolf
Krake Skolen. I den forbindelse blev der besluttet at iværksætte en trivselsundersøgelse på 4. årg. den er nu lavet og der gives en tilbagemelding på den.

Til orientering. (15 min)

Resultaterne blev fremlagt. Vi ser frem mod de nye tiltag omkring fællesskab og trivsel på hele skolen.

6. Budget 2020

Der er nu udarbejdet et budget for Rolf Krake Skolen for 2020.

Til orientering. (10 min)

Budgettet blev fremlagt og taget til efterretning.

7. Meddelelser

  • Profilrådsmedlemmer
  • SFO
  • Medarbejder
  • Skoleledelse

SFO delen er kommet godt videre efter et turbulent efterår.

Medarbejderne følger spændt de kommende periodeforhandlinger omkring lærernes arbejdstid. 

Næste år er der to 0. klasser på Rolf Krake Skolen. 

Vi oplever ikke problemer i samarbejdet med Holstebro Cup. 

Fremover deles vores ene pedel med Nr. Boulevard Skolen.

Skolen er tildelt et forløb omkring arbejdsmiljø kaldet SPARK.

8. Eventuelt

IAB