Sprogklasserne - opnå kommunikative kompetencer

Sprogafdelingen er en afdeling under Sønderlandsskolen.

I sprogklasserne på Sønderlandsskolen bliver nyankommne børn i alderen fra 5 til og med 17 år undervist i dansk som andetsprog. Det er det første møde, disse børn og deres familier har med det danske skolevæsen, og børnene kan være i sprogklasserne i op til to år.

I øjeblikket er der 5 klasser på sprogafdelingen, som har deres egen afdeling på Døesvej 54E. 

I sprogklasserne foregår der undervisning i dansk, matematik,engelsk og de kreative musiske fag, mens de øvrige fag er en del af den daglige undervisning.

Formålet er, at eleverne i sprogklasserne lærer at bruge sproget. Sproget skal være passende til situationen, dvs. at eleverne skal kende til samtaleregler mv., ligesom de også skal opnå kommunikative kompetencer med det danske sprog, så de kan trække på hele deres sproglige repertoire. Alt sammen sådan at eleverne bliver klar til at indgå i en almen klasse på enten Sønderlandsskolen eller en anden skole i kommunen.