Princip for brug af mobiltelefoner

I skoletiden må mobiltelefoner anvendes på lærernes opfordring i forbindelse med undervisningen. Skoletiden er forstået, som tiden fra eleven er mødt i skole, til eleven får fri.

Skolen accepterer, at elever medbringer deres mobiltelefon, men den skal være slukket – også i fritimer.

Mobiltelefonen medbringes på eget ansvar.

Hvad sker der, hvis man overtræder hovedreglen?

I tilfælde af overtrædelse af ovenstående regel vil telefonen blive inddraget og afleveret på skolens kontor. Kontakten til hjemmet vil være skriftligt. Eleven vil kunne afhente telefonen efter sidste time.