Skoleudviklingssamtaler - NBS

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 5. februar 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Videreudvikling af arbejdet med kollektive indsatser som organiseringsform til kompetence- og kapacitetsopbygning og inkluderende læringsmiljøer
  • Fortsat arbejde med faseinddeling af skoleforløbet