Profilrådsmøde oktober 2019

Den 29. oktober 2019 kl. 18.30 – 20.30.
Sted: Sønderlandsskolen.

Referat

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen.
Bastian fortalte om Halloweenfesten på torsdag. Elevrådet skal stå i boden. Tilmeldingen skete via Aula.

Profilrådet er inviteret til Klyngemøde med repræsentanter fra det politiske udvalg d. 11. november. Vi skal der drøfte skolens indsats samt overvejelser omkring den kommunale Børn- og Ungepolitik.
Jeg har rundsendt bilag udsendt fra forvaltningen som forberedelse til mødet.
Punktet er til drøftelse.

Børne - og Ungepolitikken. 
Lokalt: Vi arbejder fortsat med elevernes sprog og adfærd. 
Fælles for skole og dagtilbud: Fokus omk. overgange 
Dorte og Hanne deltager fra profilrådet d. 11/11 kl.17.00 - 18.30.

Status på budget samt overvejelser vedr. budget 2020 vil blive gennemgået. 
Punktet er til drøftelse.
Der er udvalgsmøde i Børn og Ungeudvalget d. 21. november, hvor budget 2020 er til drøftelse. Herefter forventes, at vi bliver klogere på, hvordan den merbevilling, der er kommet til skoleområdet, vil komme til udmøntning.

Opfølgning på opstarten samt en drøftelse af kommunikationen på Aula. 
Punktet er til drøftelse.
Der skal udarbejde lokale retningslinjer for brugen af Aula 
Vi arbejdede i grupper med de 6 udsagn, og MBR og KH har samlet op og lavet en sammenskrivning. 
De forskellig udsagn skal ligeledes til drøftelse hos personalet.
Vi fortsætter med emnet på et af de næste møder.

Der ønskes drøftet, hvordan vi bedst får inddraget eleverne i lektier og ansvaret for disse?
Punktet er til drøftelse.
Det indgik i en af de 6 temaer, som vi begyndte drøftelsen af.

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse

  • Indskolingsklasserne starter julekoncerten allerede torsdag d. 5. december, hvor forældrene bliver inviteret.
  • Den øvrige del af skolen afholder julekoncert d. 11. december. Der udarbejdes et program for dagen.
  • Der afholdes møde på kunstmuseet d. 3.december for alle lærerne, så de kan blive præsenteret for de muligheder, der kan inddrages i undervisningen.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.
Punktet er til drøftelse
Hanne tager en forældrehenvendelse med på det næste møde.

  • Aula er i luften, og vi er på dag 7. Der er fortsat udfordringer for forældrene, og der er en generelt opfordring til, at alle er meget velkomne til at henvende sig, hvis der er noget, der undrer.
  • Emnet til kommende møde: En drøftelse af valgperioden for medlemmer i profilrådet.