Profilrådsmøde NBS januar 2020

Mødet afholdes mandag d. 13. januar fra kl 18.30 – 20.00 på Nørre Boulevard Skolen.
Afbud fra: Jeanette, Thomas, Lars, Anne.

Referat

Godkendelse af referat - 2 min.

Referat godkendt fra 29/10 og præsentation af Mark og Sofie, de nye elevrådsrepræsentanter.

Orientering - 10 min.

Der er ikke sket så meget henover årsskiftet.
Lidt udfordringer med den nye hjemmeside for midtbyskolerne.

Orientering - 5 min.

Sofie er ny formand for elevrådet. Mark er næstformand.
Elevrådet har snakket om flere fodboldbaner, overdækning ved knallertparkering, flere skraldespande udenfor, klokke der kan høres på boldbanerne samt afmærkning på den orange trappe til de enkelte årgange når der er fællessamling.

Orientering - 5 min.

Samarbejde med biblioteket omkring projekt, der skal motivere børnenes læselyst sammen med vores profil. Der er tildelt 114.000 kr. Skal udmøntes i skoleåret 2020/2021.
Elsebeth, pædagog, går på pension 31/1-20.

Orientering 10 min.

Carsten: Nye ansættelser af lærere og sekretær.
7. årgang er blevet klasseopdelt og ikke mere holddelt, da klasserne er for store.
Indskrivningen er i gang og børnene fordeles i uge 4.
Indskrivning til kommende sportsklasser.
Medarbejdere: Nye skemaer og 2 tilbage fra barsel.

Orientering - 10 min.

Skoledelen kommer ud af 2019 med et underskud på 6,3 mill. kr SFO delen kommer ud af 2019 med et underskud på ca. 18.000 kr.
Grund til underskud: ekstra udgifter ifbm. byggeri m.m. Manglende børn og politiske løfter med klasser, som ikke måtte
deles.
Tilpasningen foretaget i foråret 2019 udgør ved fuld indfasning 6,4 mill. Kr og derfor forventes NBS gældfri i 2022. Der er lavet en afviklingsplan, hvor der er plads til bl.a. flere legepladsetaper og andre indkøb m.m.
Så der er lys forude.

Hvis kvalitetsrapporten kommer i høring, vendes den - 10 min.

Rapporten fra 2018/2019 er tilgængelig.
NBS ligger meget gennemsnitlig ifht. kommunens gennemsnit.

Bestyrelsen skal drøfte muligheden for at lave valgperioden for 2 år ved næste valg - 10 min.

Fra august 2022 skal der i bestyrelsen tages en beslutning hvorvidt valgperioden kan være 2-årig mod 4-årig pt.
Der er fordele og ulemper.
Dog peger pilen hen imod en 2-årig valgperiode.

Der er aftalt møde mellem 3 fra profilrådet og arbejdsgruppen blandt personalet. Har vi nogle gode ideer, som de kan få med? - 20 min.

Der er aftalt et møde i uge 4.
Gode ideer:
Profilen i dagligdagen? Hvordan kommer den til udtryk? Den gode historie. Facebook m.m.
Hvad gør vi dag og hvor vil vi gerne hen?
Sund kost, folkesundhed m.m.

3 min.