Skolens profil

Børn og unge har brug for musik, kunst og kultur i hverdagen

Musik bevæger os. Kunst gør livet større. Kultur binder os sammen som mennesker.

Musik, kunst og kultur skaber glæde og sætter gode rammer for fællesskabet. Og så fremmer musikken og kunsten indlæringen på mange andre områder.

På Sønderlandsskolen inddrager vi derfor musik, kunst og kultur alle de steder, det giver mening i den almindelige undervisning. 

Vores elever skal opleve og mærke glæden ved at arbejde kreativt. Det frigør nemlig masser af energi og lyst til lære også i de boglige fag.

Her fortæller vi mere om vores fokus på musik, kunst og kultur. Du er altid velkommen til at besøge skolen, der i øvrigt er nybygget i 2017 og derfor indrettet med henblik netop på vores kunstneriske profil.

Vi ses på Sønderlandsskolen - folkeskolen i Holstebro for musik, kunst og kultur.

Musik gør dig glad

At man bliver glad af at høre og spille musik, er ikke bare noget, vi tror eller synes. Det er noget vi ved fra forskningen.

Forskere har fundet ud af, at musik aktiverer forskellige områder i hjernen, som ganske enkelt frigiver nogle belønningsstoffer, som gør os glade, når vi hører og spiller musik.

Udover at give en god følelse i kroppen, stimulerer musikken også vores hukommelse og evne til at koncentrere os og træffe afgørelser.

Musik giver fællesskab

Det er afgørende vigtigt, at børn og unge er med i gode fællesskaber, og her er musik et rigtig godt værktøj. Når man spiller musik sammen med andre, opdager man, at man kan nå meget mere i fællesskab, end man kan nå alene.

I musikken er der plads til både at fokusere på det man selv kan, og samtidig sætte egne evner i spil sammen med andre. Derfor har vi stort fokus på både musikundervisning og koncerter på Sønderlandsskolen.

Det er vores mål med musikken på Sønderlandsskolen at alle elever gennem deres tid på skolen får mulighed for:

 • At møde sangen og selv at synge i mange forskellige sammenhænge.
 • At møde og blive fortrolig med mindst ét instrument i den obligatoriske musikundervisning.
 • At møde samspil i orkestre og selv deltage i forskellige former for koncerter.

Tæt samarbejde med Holstebro Musikskole

Sønderlandsskolen arbejder tæt sammen med Holstebro Musikskole, og samarbejdet bygger på kompagnontanken, hvor musiklærere, folkeskolelærer og pædagoger sætter hinandens fagligheder i spil.

Det åbner op for mange muligheder. For eksempel kan en musiklærer fra Holstebro Musikskole arbejde sammen med en dansklærer, en idrætslærer eller en pædagog fra Sønderlandsskolen omring musikundervisningen. Der er tale om et gensidigt samarbejde, hvor underviserne hver især bidrager med deres viden og faglighed.

På skolen har vi tre omdrejningspunkter for samarbejdet med musikskolen:

 1. Indskolingen: Sang og leg med rytmisk musik.
 2. Mellemtrinnet: Kor og orkester.
 3. Overbygningen: Bands.

Kunst og kultur gør verden større

Når det gælder kunst og kultur er der ingen facitliste. Her er mangfoldigheden stor og lægger op til nysgerrig underen og deltagelse på egne præmisser. Alle kan være med og blive en del af et fællesskab med højt til loftet og langt ud til siderne.

Det er målet, at eleverne på Sønderlandsskolen oplever:

 • At æstetik og kreativitet er vigtigt.
 • At æstetik og kreativitet er ligeværdigt med andre former for faglighed.
 • At æstetik og kreativt arbejde styrker andre former for faglighed.

Sådan møder eleverne kunsten og kulturen

For at stimulere elevernes nysgerrighed er det væsentligt, at de i deres hverdag møder den professionelle kunst – og gerne i mange forskellige udgaver.

På Sønderlandsskolen sker det blandt andet ved at:

 • Eleverne deltager i forskellige projekter i samarbejde med professionelle kunstnere.
 • Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen med museerne i Holstebro by.
 • Alle møder professionel kunst på skolen. 
 • Elever og ansatte prøver selv kræfter med at være udøvende kunstner.

Vi udvikler videre på profilen

Sønderlandsskolen er med i forskellige udviklingsprojekter, hvor vi arbejder målrettet med den musiske og kunstneriske profil. 

 

Sådan kan et skoleår se ud

Sådan arbejder Sønderlandsskolen med kulturprofilen.

 • Spirekor for 0.-2. årgang. 
 • Juniorkor for 3.-5. årgang.
 • Profilfag på 4. årgang
 • Kulturuge for hele skolen - med fokus på skolens fælles værdisæt.
 • Indslag og optræden til afdelingernes fællessamlinger og markedsdag.
 • Luciaoptog og julekoncert i Nørrelandskirken.