Profilrådsmøde NBS februar 2018

Torsdag den 7. februar kl. 18.30 – 21.00 på Sønderlandsskolen
Afbud fra: Thomas Jepsen, Rasmus Henriksen og Natallia Jepsen.

Referat

Drøftelse af fællesvalgmateriale (30 min.)
Der arbejdes på en fælles folder.

Her efter har eleverne fri.
På mellemtrinnet er eleverne begyndt at bruge gymnastiksalen i middagspausen.

Formanden orienterer kort om fællesmøde 30.01.2018 på Idom Skole med de forældrevalgte fra de andre skolebestyrelser i kommunen.
Thomas udsender skriftligt referat fra mødet forud for profilrådsmødet
Ikke aktuelt.

Forslag om at profilrådsmøder og bestyrelsesmøder lægges på de samme dage, så man starter med profilrådsmøder og efterfølgende bestyrelsesmøder.
Man ønsker at bestyrelsen tager en drøftelse af det beløb, man kan opkræve til lejrskole.

Thomas udsender seneste version af ”Vi efterlader ingen på perronen”
Synliggørelse af profilrådet og dets arbejde.
Profilen.
Konkrete ting/arrangementer

Carsten Bloch deltager i et udvalg omkring promoveringen af valgene.
Profilrådet foreslår en fælles folder for de tre skoler.

Byggeri, information omkring strukturen for sportsklasser, ny lærer m.m.
En del af ledelsen har været en tur i Aalborg for at se, hvad OfficeFitt har lavet på nogle skoler der.
Orientering om personalesituationen.
Tidsplanen for byggeriet er ændret.
Orientering om strukturen i sportskasserne.
Vi arbejder på budgettet for 2018.
Orientering om arbejdet med PALS.
Orientering om indskrivningen til de kommende børnehaveklasser. Som det ser ud nu, så får vi ca. 60 nye elever, hvilket giver tre nye klasser.

Intet.