Profilrådsmøde NBS oktober 2018

Mødet afholdes onsdag d. 1. oktober 2018 kl 18.30 21.30 på Rolf Krake Skolen. Mødet er delt i 3, da vi får besøg af Mette Witt Hagen.
18.30–19.30 Besøg af Mette Witt Hagen
19.30–20.25 Profilrådsmøde
20.25–20.35 Fælles kaffe
20.35–21.30 Bestyrelsesmøde
Afbud fra: Thea, Mads Pahuus og Kim Bjerre.
Ikke fremmødt: Thomas Jepsen.

Referat

Godkendt.

Der er godkendt en ny styrelsesvedtægt i kommunen.
Der skal laves noget trafikregulering omkring NBS, og det er planlagt til 2018.

Elevrådet fik lavet plakater omkring vejfesten. De indsamler lige for tiden ideer fra klasserne.
Carsten Baun orienterede om:
Vi har oplevet god opbakning til det vi lavede til vejfesten.
Orientering om personalesituationen.
Vi har haft projektuge i uge 39.
8sa + andre, der havde lyst fra 8. årgang har haft unglederkursus, og de har bl.a. planlagt den kommende motionsdag for skolen.
9. klasserne har været på lejrskole i København.
Børnehusene Ellebæk har holdt et forældremøde på skolen, på Nørre Boulevard.
En af 6. klasserne har vundet en landsdækken konkurrence, hvor de har anmeldt en film. Præmien er en tur til København.

Kort tilbagemelding fra forældremøderne. Send en kort besked til Lise, som er ansvarshavende redaktør på, at der kommer en kort beskrivelse af de forældrevalgte profilrådsmedlemmer ud til forældrene. Der laves et fælles skriv fra profilrådet til forældrene.

Skolen serverer frokost for hele personalet denne dag.
Casper Hansen skriver til klasseforældrerådene og opfordrer dem til at gøre lidt ud af dagen.

Kort skitsering af rammen, og opstart på en drøftelse af en fælles målsætning.

Udsat.

Etablering af støttegruppe og formål for denne.
Indvielse af den nye skole.

 Intet.