Princip for den åbne skole

Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, virksomheder eller bymuseet. Skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund.

 

Formål

Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne.

Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, styrke den lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

Eleverne skal profitere af samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere i form af nye vinkler på undervisningen og dermed øget læring specifikt og generelt.

 

Mål

Aktiviteter i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund bidrager til at opfylde fælles mål og har en klar kobling mellem teori og praksis.

Samarbejdet med Ungdomsskolen giver eleverne mulighed for et alternativt uddannelsestilbud, når det er til gavn for deres læring og motivation.

Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen kan ske ud fra vurderingen af, at deres deltagelse højner kvaliteten, og de bidrager med kompetencer, som ikke findes på skolen.

 

Skolens opgave

Det tilstræbes, at samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund tager udgangspunkt i elevens interesser og motivation.

Det tilstræbes, at samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund både består af aktiviteter i den fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning.

Det tilstræbes, at samarbejdet med kulturinstitutioner bidrager til at udvikle skolens profil samt inspirerer eleverne til at udfolde deres musikalske og kunstneriske evner og interesser.

Det tilstræbes, at samarbejdet med idrætsforeningerne styrker elevernes mulighed for at dyrke idræt og giver eleverne en større indsigt i variationen af idrætsgrene og lyst til deltagelse i det lokale idrætsliv.

Aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund er organiseret efter klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever.

Det tilstræbes at inddrage forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet til den åbne skole.

Det tilstræbes, at samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes evne til innovation og iværksætteri samt deres uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

 

Vedtaget i Profilrådet juni 2024.