Referat af profilrådsmøde 18.02.20

Skoleåret 2019/20

Mødet afholdes tirsdag d. 18. februar fra kl 18.30 – 20.00 på Campus Sct. Jørgen indgang ved afdeling H. Rundvisning i
sprogafdelingen fra kl. 18.30 til ca. 19 (Bemærk adgangsvej på kort nederst på dagsordenen).
Afbud fra: Solvejg, Lise, Kim, Lars og eleverne. Thomas fraværende uden afbud.

1. Referat

Godkendelse af referat - 2 min.

Referatet fra sidst godkendt

2. Nyt fra formanden

Orientering - 5 min.

Fra bestyrelsen:
Længde på valgperiode er fra 2022 2 år.
Høring på kvalitetsrapport givet. Skal i bf udvalget i denne uge.
Fokus på kommunikation og info. Til skolestartere.

3.  Nyt fra eleverne

Orientering - 5 min.

Intet nyt, da eleverne og Solvejg er fraværende.

4. Nyt fra SFO

Orientering - 5 min.

Stort frafald i uge 7 ifht. tilmeldte børn.
Samskabelsesprojekt med VIA fra uge 5-12.
Fastelavnsfester i SFO1 og SFO2 bliver afholdt.
Overnatning 4. kl.

5. Nyt fra skolen

Orientering - 5 min.

Arne, ny servicemedhjælper, starter i morgen torsdag. Skal være 2,5 dag på NBS og resten på Rolf Krake.
Næste skoleår sker der nogle justeringer i fag m.m. på mange årgange. Mere faglighed på bekostning af den understøttende undervisning.
Torsdag har vi 1 års fødselsdag. Det markerer vi med en lille overraskelse.
Budgettet er nu på plads og pengene skal fordeles på de rigtige konti.
Ny lærer, Maj, startet 1.2.20.

6. Kommunikations politik/retningslinje

15 min.

Forslag til NBS kommunikationspolitik blev udleveret til profilrådet.
Har været omkring MED udvalget, hvor ideen til en politik fremkom på baggrund af fokus fra Danmarks Lærerforening vedr. krænkelser.
Skrivelsen er også blevet udleveret til alle ansatte til gennemsyn.
Der er et ønske fra profilrådet omkring en udmelding på hvilke platforme klassens lærere bruger.

7. Skolens politik omkring brug af telefon, samt pc frie frikvarterer.

Brugen af pc til at downloade spil der hjemme, giver problemer i skoletiden - 15 min.

Forslag til retningslinier vedr. brug af mobile devices udleveret.
Opstået på baggrund af for mange stillesiddende børn og manglende sociale relationer. Forsøgsperioden har været en ubetinget succes og det ønsker personalet fortsætter.
Carsten clearer skrivelsen af med personalet.

8. Nyt om arbejdet med profilen

20 min.

Udvalget har mødtes og snakket profil på NBS.
Vision: "Sund krop og nul huller".
Der uddeles et stykke papir med alle vores nuværende handlinger/tanker.
Intentionen er, at der skal tages fat i nogle af elementerne allerede fra næste skoleår.

9. Andet

3 min.

Antimobbestrategi ønskes taget op på et af de næste møder.