Profilrådsmøde NBS januar 2020

Mødet afholdes tirsdag d. 18. februar fra kl. 18.30 – 20.00 på Campus Sct. Jørgen indgang ved afdeling H. Rundvisning i
sprogafdelingen fra kl. 18.30 til ca. 19 (Bemærk adgangsvej på kort nederst på dagsordenen).
Afbud fra: Solvejg, Lise, Kim, Lars og eleverne. Thomas fraværende uden afbud.

Referat

Godkendelse af referat - 2 min.

Referatet fra sidst godkendt.

Orientering - 5 min.

Fra bestyrelsen:
Længde på valgperiode er fra 2022 2 år.
Høring på kvalitetsrapport givet. Skal i bf udvalget i denne uge.
Fokus på kommunikation og info. Til skolestartere.

Orientering - 5 min.

Intet nyt, da eleverne og Solvejg er fraværende.

Orientering - 5 min.

Stort frafald i uge 7 ifht. tilmeldte børn.
Samskabelsesprojekt med VIA fra uge 5-12.
Fastelavnsfester i SFO1 og SFO2 bliver afholdt.
Overnatning 4. kl.

Orientering - 5 min.

Arne, ny servicemedhjælper, starter i morgen torsdag. Skal være 2,5 dag på NBS og resten på Rolf Krake.
Næste skoleår sker der nogle justeringer i fag m.m. på mange årgange. Mere faglighed på bekostning af den understøttende undervisning.
Torsdag har vi 1 års fødselsdag. Det markerer vi med en lille overraskelse.
Budgettet er nu på plads og pengene skal fordeles på de rigtige konti.
Ny lærer, Maj, startet 1.2.20.

15 min.

Forslag til NBS kommunikationspolitik blev udleveret til profilrådet.
Har været omkring MED udvalget, hvor ideen til en politik fremkom på baggrund af fokus fra Danmarks Lærerforening vedr. krænkelser.
Skrivelsen er også blevet udleveret til alle ansatte til gennemsyn.
Der er et ønske fra profilrådet omkring en udmelding på hvilke platforme klassens lærere bruger.

Brugen af pc til at downloade spil der hjemme, giver problemer i skoletiden - 15 min.

Forslag til retningslinier vedr. brug af mobile devices udleveret.
Opstået på baggrund af for mange stillesiddende børn og manglende sociale relationer. Forsøgsperioden har været en ubetinget succes og det ønsker personalet fortsætter.
Carsten clearer skrivelsen af med personalet.

20 min.

Udvalget har mødtes og snakket profil på NBS.
Vision: "Sund krop og nul huller".
Der uddeles et stykke papir med alle vores nuværende handlinger/tanker.
Intentionen er, at der skal tages fat i nogle af elementerne allerede fra næste skoleår.

3 min.

Antimobbestrategi ønskes taget op på et af de næste møder.