Principper for Sønderlandsskolens kostpolitik

Generelt er Sønderlandsskolen som kommunal institution en del af den samlede sundhedspolitik for Holstebro Kommune.

Formålet med Sønderlandsskolens kostpolitik er at give et sæt anbefalinger, der lægger op til, at børn møder de sunde alternativer på skolen samtidig med, at der også skal være plads til de særlige lejligheder, hvor vi fejrer.

Sortimentet i skoleboden og i juniorklubbens bod

  • Vi anbefaler et sortiment, der både tilgodeser den kommunale sundhedspolitik og er et attraktivt sortiment for eleverne.

Kageordninger

  • Vi anbefaler en snackordning i klassen. Det kan være et fast punkt til drøftelse på årets første forældremøde, så forældrene får en fælles forståelse af, hvad der ligger i dette.

Fejring af fødselsdage

  • Vi anbefaler, at det kan være en snackordning i lighed med kageordninger. Dvs. at forældrene har et medansvar omkring et sundere indhold. Det er derfor også væsentligt, at det bliver drøftet på forældremødet først i skoleåret, så forældrene kan få en fælles forståelse omkring emnet.

”Festlige dag, traditioner og lignende”

  • Vi anbefaler, der fortsat er mulighed for at kunne fejre særlige dag eller traditioner med kage eller slik.

Vedtaget i skolebestyrelsen maj 2015.