SFO 2

Da jeres barn skal begynde i Sønderport fritidsordning 2, vil vi gerne byde jer hjertelig velkommen. Vi glæder os meget til at modtage jeres barn, og håber på et godt og konstruktivt samarbejde med jer som forældre. I vores SFO 2 er der ca. 70 indskrevne børn fra 3. og 4. klasserne. Børnene er ikke fordelt på stuer, men hvert barn får tilknyttet en primærpædagog, som har timer i 3. klasserne, og et tæt samarbejde med klassens lærer.

Husk! Skolen og SFO'en er skofrit område, og gælder for alle… både børn og voksne. Udeskoende tages af i garderoben, og børnene skal have inde sko med.

Hvordan ser hverdagen ud i SFO 2?

Det første der sker er, at vi får registreret deres fremmøde i vores Tabulex system, hvor børnene krydser sig ind når de kommer, hvor de er, og når de tager hjem.

I SFO 2 tilbyder vi børnene forskellige aktiviteter, som de kan vælge sig på, i perioder er det f.eks. træ-, glas-, ler-, male- værksteder. Vi benytter også ude - arealerne med bålplads, boldbane, legeplads m.m. samt multisalen og hallen. Der spilles kort og brætspil og leges i klasselokalerne. Vi udnytter i perioder også lokalområdets mange tilbud som museumsbesøg, ture til – naturområder og kælkebakke når vejret ellers tillader det. Vi tilstræber at give børnene forskellige tilbud og de tilmelder sig ved Tabulex / personalet. I SFO 2 er vi også meget lydhøre over for børnenes egne ønsker for fritidsaktiviteter.

Hvad med mad og drikke?

Der er ingen forplejning om eftermiddagen. Derfor er det vigtigt, at børnene har en madpakke, eller andet sundt med til om eftermiddagen. Der er mulighed for, at varme mad i vores mikroovn eller toaster. Børnene kan opbevare deres eftermiddags mad i vores køleskabe.

SFO-beskeder

Vi har kontrolleret fremmøde. Alle beskeder (f.eks. syg, fri, gå-hjem-tid, bus tid osv.) skal I informere om via Tabulex. (sfoweb.dk) Dvs. at I selv lægger alle beskederne ind, og vi kan så efterfølgende læse dem. På den måde slipper vi for telefonbeskeder og løse sedler, og de misforståelser der kan opstå.

Mobiltelefon

Børnene må gerne medbringe deres mobiltelefoner. Vi vægter dog det sociale samspil højt, og ønsker at begrænse brugen af mobiltelefoner, til max 30 min. ”pause” om dagen til spil, resten af tiden skal den være i tasken. De må ikke bruges til at filme eller tage billeder af hinanden, da vi ikke ønsker telefoner kan bruges til chikane eller mobning. Hvis I skulle bliver kontaktet af jeres barn omk. en påstået konflikt, vil vi gerne at I beder jeres barn snakke med en voksen, eller I kontakter os, så vi har mulighed for, at støtte børnene i at få løst konflikten.

Må jeres barn have legetøj med?

Børnene må gerne have deres eget legetøj med. Vi understreger dog, at det er på eget ansvar. Derfor opfordrer vi jer til, at tale med jeres barn om, at der er en risiko ved at medbringe ting.

Får jeres barn sin egen garderobe?

Børnene har deres egen garderobe i skolen / SFO med navn på. Vi vil derfor gerne opfordre alle børn og deres forældre til, at hjælpe med til, at holde orden i rummet.

Hvad så når dagen er slut?

Når jeres barn begynder i Sønderport skal I benytte Tabulex SFO - forældre og logge på med jeres unilogin, og udfylde stamkort, fasteaftaler om hjemsendelse osv. Vi har hver dag en voksen der sender børnene hjem hver
halve og hele time. Hvis I har brug for hjælp kan I henvende jer til personalet. Hvis I selv henter jeres barn, vil vi gerne I giver personalet besked på, at I tager barnet med hjem. Hvis jeres barn skal sendes til tandlæge, spejder,
musik eller lignende, sender vi gerne på ”skæve” tider.

Hvad med forældresamarbejdet?

Vi vil meget gerne, at I sammen med jeres barn besøger Sønderport SFO 2 inden barnet skal begynde. Det er vigtigt, at vi løbende har en dialog omkring barnets hverdag og trivsel i institutionen. Vi deltager i forældremødet omk. 3. klasse og indkalder kun til forældresamtaler efter behov. Er der ting I undrer jer over, eller noget I synes vi gør forkert. Er der ting I synes, vi er gode til så sig det til os. Lad os få en snak om tingene, så vi har mulighed for at skabe en god institution med børn der trives og tilfredse forældre.

Det er vigtigt, at I bruger Tabulex SFO til beskeder. Her vil I f.eks. også kunne se SFO'ens arrangementer. Da det kun er SFO'en og ikke skolen der bruger Tabulex, er det også vigtigt, at I tjekker Aula – her har I f.eks. mulighed for at skrive beskeder til både pædagoger og lærer.

Endnu engang velkommen! Vi glæder os meget til tage imod jer her på Sønderport. Vi ser frem til mange gode oplevelser med jer og jeres barn.