Profilrådsmøde NBS marts 2021

Tidspunkt. Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 18.30-19.30.
Sted: Mødet afholdes virtuelt grundet Covid-19.
Fraværende: Anne, Helle, Thomas (uden afbud).
Referent: Mads

Referat

Orientering - 5 min.

Casper byder Peter velkommen som nyansat skoleleder og roser samtidig den velgennemførte ansættelsesproces. Ellers er der stille på den politiske arena, men dog et særligt fokus på det øgede antal af visiteringer til specialområdet, som er steget med 25% indenfor de sidste 18 mdr. Stor ros til Henrik Boye og resten af ledelsesteamet for indsatsen i januar + februar måned.

Peter præsenterer sig selv og sine tanker om NBS - 10 min.

Peter introducerer sig selv og glæder sig til det fremtidige samarbejde. Han har fået en rigtig god modtagelse og opstart.

Udgår, da der ikke er holdt elevrådsmøder - 0 min.

Udgår

Orientering - 5 min.

SFO’en er omfattet af de samme retningslinier som skoledelen dvs. klasserne må ikke blandes. Der tilbydes stadig spændende aktiviteter under hensyntagen til retningslinierne. SFO2 er blevet en del af et nyt 3-årigt projekt med fokus på leg og bevægelse til gavn for udsatte børn: FritterSport. Et projekt som Dansk Skoleidræt er facilitator på med økonomisk støtte fra Ole Kirkś Fond. Det starter i praksis i det nye skoleår. Planlægningen af den kommende førskoleperiode fra 1/5 er i fuld gang. Vi får 62 nye børn fordelt i 3 grupper.

Orientering - 10 min.

De medarbejdere, som er tilbage på skolen er meget glade for tilbagekomsten. Den fortsat ”hjemsendte” lærerstab holder hovedet oven vande og har fortsat øget fokus på sårbare børn og etablering af trivselsgrupper i klasserne.

Orientering - 10 min.

Der blev orienteret om diverse personaleændringer: Marianne og Joakim er stoppet og Gry er blevet ansat foreløbig frem til sommerferien. Endvidere er der et aktivt stillingsopslag vedr. ny ”kaffe-dame” med ansøgningsfrist d. 18/3. 0.-4. kl. + 9. kl. eleverne er tilbage på skolen, 9. kl. dog med 50% tilstedeværelse. Vi afventer planen for test af afgangseleverne. Der tilbydes 2 x test til personalet om ugen og der har været en fin tilslutning. Antallet af sårbare børn, som undervises på skolen er stigende og derfor hilses muligheden for etablering af trivselsgrupper i klasserne på max. 4 deltagere meget velkommen.

Orientering - 10 min.

Regnskab 2020: Skolen kommer ud med underskud på ca. 2.600.000 kr SFO’en kommer ud med et underskud på ca. 144.000 kr. Budgettet for 2021 er ikke helt på plads endnu. 7. Andet Tak for et godt møde.