Principper for skole-hjem-samarbejdet​

 • På Sønderlandsskolen indgår forældrene som en vigtig ressource i forhold til såvel eget barn som klassen som helhed.
 • Læringsmålene for det enkelte barn er tydelige og elevplanerne er konkrete i forhold til, hvad hhv. barnet, forældrene og skolen gør for at opnå de fastsatte mål.
 • Cyklus i skole-hjem samarbejdet er:
  • Forældremøde med fremlæggelse af overordnede fælles mål i klassen.
   • Mødet ligger i august-september og dato er kendt fra skoleårets start.
  • Skole-hjem-samtale placeres naturligt i forhold til skoleårets gang – hvor langt er det enkelte barn ifht. målene?
  • Skriftlig elevplan i foråret – status på mål.
  • Opfølgende skole-hjem-samtaler efter behov i foråret.
  • Opfølgende samtaler kan altid initieres af såvel ledelse, lærere, pædagoger og forældre.
 • Gennem skoleforløbet møder forældrene relevante faglærere og pædagoger til skole-hjem-samtalerne.
 • Forældre er forpligtet på at deltage i skole-hjem-samtalerne. Møderne lægges så vidt muligt for parterne inden kl. 17.00.
 • Hvert år i august eller september holder alle klasser et fælles forældremøde indkaldt af klasselæreren. Vi forventer, at alle børn er repræsenteret af mindst en forælder til møderne. Klasselæreren udmelder mødedato umiddelbart efter skolestart.
 • Forældre har pligt til at orientere sig om aktiviteterne i klassen på Aula. Afdelingens og klassens principper for kommunikation er et fast punkt på det årlige forældremøde ved skolestart.
 • Ved generelle trivselsproblemer er det vigtigt at skolens ledelse, lærere og pædagoger inddrager forældrene som en fælles ressource i forhold til at løse problemerne.