Principper for motion og bevægelse

  • Den faglige undervisning og SFO-aktiviteterne på Sønderlandsskolen indeholder elementer af bevægelse, som en integreret del af undervisningen for at understøtte det faglige indhold, hvor det er muligt.
  • Den idrætsfaglige undervisning på skolen har et højt fagligt niveau og kan foregå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Formålet med principperne

  • Bevægelse er en afgørende faktor for trivsel og læring.
  • Sønderlandsskolen skal være kendt som en skole med et højt idrætsfagligt niveau.
  • Eleverne skal dagligt opleve motion og bevægelse som en naturlig del af hverdagen på skolen.