Skolebestyrelsesmøde februar 2020

Referat fra de 18. februar fra kl 20.30–21.30 på Campus Sct. Jørgen indgang ved afdeling H. Rundvisning i sprogafdelingen fra kl. 18.30 til ca. 19.
Afbud fra: Solvejg Jensen, Hanne Toft, Tanja Cort, Lise Svalgaard, Hans Erik Cutoi-Toft.

Referat

Referatet fra sidste møde skal til godkendelse.

Godkendelse - 1 min.

Godkendt

Hvad nyt har profilrådene med?

Punktet er til orientering - 10 min.

NBS:

 • Den gode kommunikation mellem skole og hjem er drøftet, samt hvilke platforme bruges til hvad.
 • Brug af telefoner i frikvartererne har behov for en retningslinje.
 • Bevægelsesprofilen er under udvikling, og der har været et udvalgsarbejde i gang.

SØ:

 • Hvordan gives ansvaret tilbage til eleverne? Det har været en temadrøftelse på profilrådsmødet og skal nu tilbage til afdelingsmøderne.
 • Sikker skolevej -> forældrene har foretræde for udvalget d. 14. april, og de er ved at udarbejde et oplæg med afsæt i forældreoplevelser.

RK:

 • Elevrådet har fået firmaet Office Fit til at komme ud med cykler mv., der kan stilles til rådighed i undervisningen.
  De har fået udstyret en måned gratis, og skolen har lovet at betale for lejen resten af skoleåret.
 • Der er drøftet elevtrivsel generelt.

På sønderland og Rolf Krake mangler der medlemmer af profilrådene.

Punktet er til beslutning - 10 min.

Ifølge styrelsesvedtægten skal der afholdes suppleringsvalg på de skoler, der mangler medlemmer til profilrådet.

Punktet er til drøftelse - 10 min.

Skolerne har nu de overordnede tal, og der arbejdes lokalt på at få udmøntningen på plads.

Hvordan får skolebestyrelsen gjort opmærksom på sig selv og sit arbejde?

Punktet er til drøftelse - 1 min.

Arbejdsgruppe har ikke noget færdigt endnu.

Drøftelse om nye veje, for at gøre opmærksom på det tilbud vi har på
de 3 skoler.

Punktet er til drøftelse - 20 min.

Hvordan gør vi os synlige? Dvs. give forældrene mulighed for at træffe deres valg på et oplyst grundlag. Mulige forslag:

 • Lave en reklamefilm over de tre skoler, der fortæller om hverdagen på skolerne.
 • Lade børnehaverne have forældremøder på skolen
 • Lave besøg for børnehavebørnene på skolerne
 • Invitere børnehaverne til de events, der er på skolerne i løbet af året.

Punktet skal til drøftelse på næste skolebestyrelsesmøde

5 min.

Formanden orienterer om, at Skolebestyrelsen er blevet inviteret til det fælles skolebestyrelsesmøde for alle skolebestyrelser i Holstebro Kommune.