Skole-hjem-samarbejde i indskolingen

Vi ønsker på Sønderlandsskolen at skabe en hverdag for børnene med kendte rammer, kontinuitet og forudsætninger for alle.

I dette hæfte får I nogle praktiske informationer, samt vores forventninger som vi antager, at I som forældre imødekommer og jævnligt taler med jeres børn om.

Forventninger til forældre

En engageret skole forventer engagerede forældre. Det betyder at:

 • Du/I deltager i møder og arrangementer på skolen.
 • I holder jer dagligt orienteret i den løbende information på Intra.
 • I tager del i fællesskabet omkring klassen.
 • I er medansvarlige for, at jeres børn overholder skolens regler.

På forældreintra skal I:

 • Dagligt følge med i, hvad der sker på skolen.
 • Kommunikere med lærerne/pædagogerne og de andre forældre om væsentlige emner.

Fordi forældrene er de vigtigste rollemodeller for deres børn. Når I engagerer sig i skolen, oplever børnene, at skolen er vigtig.

Du/I er loyale over for skolen og klassens fællesskab

Det betyder at:

 • Du/I udtrykker jer loyalt om skolen og skolens medarbejdere over for jeres børn.
 • I tager kontakt til skolens medarbejdere, så snart I undrer jer over eller har spørgsmål til skolens praksis.
 • I fører en konstruktiv dialog med hinanden og med skolens medarbejdere.
 • I føler jer forpligtet af fælles aftaler i klassen, ved fx klassens regler eller aftaler om fødselsdage og fester.
 • I støtter så vidt muligt op om de tiltag og arrangementer, som forældrerådet tilbyder.
 • I taler altid positivt om klassens øvrige elever.

Fordi forældrenes positive attitude over for skolen og klassens øvrige børn og forældre giver barnet tillid til skolen, som er en væsentlig forudsætning for barnets trivsel, udvikling og læring.

Eleverne er parate til at modtage undervisning, når de møder i skolen

Det betyder at:

 • Du/I sørger for, at børnene møder til tiden.
 • Børnene er udhvilede, har spist morgenmad og fået madpakke med.
 • I interesserer jer for børnenes skolegang og hjælper med, at lektierne er i orden og læser hver dag med dit barn.

Fordi en god start på dagen giver overskud og dermed mere udbytte af undervisningen, og fordi det skaber trivsel for barnet at være velforberedt.

Ferie eller fri fra skole

 • Hvis jeres barn skal have fri fra skole et par timer fx pga. tandlægetid eller en hel dag, skal lærerne have besked herom i kontaktbogen på forældreintra.
 • Hvis jeres barn skal have fri mere end 2 dage skal afdelingsleder Maibrit Martinussen godkende dette med en besked på intra, dog skal klasselæreren stadigvæk informeres om fraværet.

Sygdom

 • Ved sygdom skal der skrives i kontaktbogen til klasselærer og primærpædagog inden kl. 8.00.

Ringning

 • Skoledagen begynder kl. 8.00 og børnene er først velkommen på skolen fra kl. 7.50. De skal gå ind i deres klasser og sætte sig på deres pladser stille og roligt.
 • På skolen har vi teaterringning (klokken ringer to gange) og ved første ring, gør vi klar til undervisningen.
 • Forældre, der afleverer børnene på skolen, skal forlade klassen på dette tidspunkt, så undervisningen kan begynde efter andet ring.
 • Forældre skal stille udesko i garderoben, hvis I skal ind på skolen.

Skolens 3 vigtige sikkerhedsregler

 • Taget: Forbudt at kaste genstande ned, spytte samt kravle på eller over hegnet
 • Togbanen: Forbudt at kravle på eller over hegnet til togbanen.
 • Vindueshasperne: Forbudt at løsne sikkerhedshasperne.

Hvis et barn overskrider reglerne, afhentes på

Følgende praktiske ting bedes I hjælpe jeres barn med at have styr på

 • Et opdateret penalhus med spidsede blyanter, lineal og viskelæder i. Tjek mindst én gang om ugen.
 • Vigtigt at barnet har høretelefoner til at ligge i skolen.
 • Madpakke og drikkedunk med navn på (evt. bestik).
 • Skiftetøj som lægges i garderobekassen, sko og regntøj som hænges i garderoben. Vi er ude i frikvarterne selvom det regner lidt.
 • Vi er en indesko-skole, og derfor skal børnene enten medbringe indesko eller gå på strømpefødder.