Indskolingen - En tryg start for dit barn

På Sønderlandsskolen ved vi, at tryghed giver trivsel og trivsel giver læring.

Vi har sammensat skoledagen i indskolingen for børnene i 0. – 3. klasse, så de oplever helhed og sammenhæng dagen igennem.

Det giver ro og tryghed, børnene trives og lærer mest muligt.

Vi har klare mål

  • Vi ønsker at skabe de bedste vilkår for det enkelte barn og for fællesskabet.
  • Vi vil lære børnene at fungere i en gruppe, hvor der er plads til at være forskellige.
  • Vi vil lære børnene at tage hensyn til og føle omsorg for hinanden.
  • Vi vil ruste børnene fagligt, så de får de bedste forudsætninger for resten af skoletiden.

Vi arbejder sammen om opgaven

På Sønderlandsskolen har vi i indskolingen et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre.

Hver klasse har både en klasselærer og en primærpædagog, som delvist deltager i undervisningen udover at være tilknyttet skolens SFO.

Hertil kommer, at lærere og pædagoger arbejder sammen i teams på tværs og derfor har et bredt kendskab til eleverne i indskolingen.

Samarbejdet giver os de bedste forudsætninger for at komme hele vejen rundt om det enkelte barn både fagligt og socialt.

Forældre er en vigtig del af samarbejdet. Derfor arbejder vi hele tiden på at styrke samarbejdet mellem skole og hjem med klart fokus på børnenes trivsel og læring.

Vi er klar med ekstra støtte

Børn kan af forskellige årsager have brug for ekstra hjælp og støtte. Vi er klar med ekstra læsevejledning og matematikløft til de elever, som får brug for det.

Vi har samtidig flere såkaldte AKT-lærere som har målrettet fokus på børn med særlige behov. Vi har også lærere med uddannelse i dansk som andetsprog for at imødekomme børn, der ikke har dansk som hovedsprog derhjemme.

Har du spørgsmål til indskolingen, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere. Vi kan også lave en aftale om et besøg med en rundvisning i afdelingen.

Læsevejledning

Læsevejledning i indskolingen.

Om læsevejledning

Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde i indskolingen.

Om skole-hjem-samarbejde