Profilrådsmøde august 2020

Mødet afholdes mandag d. 31. august 2020 fra kl 18.30 – 21.30 på Sønderlandsskolen.

Referat

IAB

Bestyrelsen skal afgive høring på det materiale der bliver udsendt fra forvaltningen omkring  budget 2021.

  • Vi sender det så snart vi modtager det.

Til drøftelse og skal besluttes i skolebestyrelsen (15 min.).

Profilrådet hæfter sig ved, at det ser ud til at økonomien ikke bliver beskåret i det kommende år.  Synes høringsfristen er kort.

Drøfte om de nuværende principper skal ændres.

Til drøftelse og beslutning. (20 min).

Profilrådet besluttede, at der fremover ikke skal lægges ”brochure” fra private foreninger. Opslag fra Holstebro Kommune er stadig tilladt. Principper for ”uddeling af brochure” tilrettes og sendes med referatet ud.

Valget er sat i gang på Aula

Valgmøde på RK 10/9 2020

Til drøftelse og beslutning (5 min.).

Info om valget er sendt til forældrene. Profilrådsmedlemmerne opfordres til at gøre god reklame for valget. OP kontakter Hanne fra kommunikation vedr. brochure.

Orientering omkring hvordan vi er kommet i gang og hvilke tiltag vi har taget.

Til orientering. Vedhæftet oplæg fra HK (15 min.).

Vi har heldigvis ikke været ramt af corona på skolen endnu. Vi er stadig meget opmærksomme på håndhygiejne og afstand. Indgang foregår via terrassedøre og pauser foregår klassevis. Ledelsen følger op med et skriv til forældrene. Alle elever der er fyldt 12 år skal bruge mundbind ved brug af off. transport.

Der ønskes en drøftelse af vedligeholdelsen af udenoms områderne ved Rolf Krake Skolen.

Til drøftelse og beslutning (15 min.).

Opmærksomhed på udearealerne på skolen. Profilrådet kontakter HK for at komme i dialog.

Mødekalender er til beslutning på skolebestyrelse og i profilråd (5 min.).

Det medsendte forslag blev godkendt. Mødet 11/1-21 kan evt. flyttes.

  • Profilrådsmedlemmer
  • SFH
  • Medarbejder
  • Skoleledelse

Orientering omkring en del ny ansættelser, pga. flere elever og flere penge fra staten ift. inkluderende fællesskaber.

To 5. klasser er med i et projekt ”Nordlys”, hvor de har besøg af to kunstnere.

Uge 39 bliver igen science uge for hele skolen.

Besøg af arbejdstilsynet. Det gik fint.

Gode shelterture for 7. klasserne.

Nyt valgfag på 9. årgang Science med samarbejde med HTX.

IAB.