Skolebestyrelsesmøde januar 2020

Referat fra den 13. januar fra kl 20.00–21.30 på Nørre Boulevard Skolen.
Deltagere: Bente Hogenfeldt, Steen Brander, Søren Lyngklip, Johnny, Dorte Frejo, Lotte, Solveig TR, Elev rep., Casper Hansen, Hanne, Carsten Baun, Maria Braae og Ole Priess.
Afbud fra: Daniel Søgaard, Hans Erik Coi-Toft.

Referat

Referatet fra sidste møde skal til godkendelse.

Godkendelse - 1 min.

Godkendt.

Hvad nyt har profilrådene med?

Punktet er til orientering - 10 min.

NBS: AULA, kvalitetsrapport, Profil, lokale forhold samt velkommen til nye elevrådsrepræsentanter.
SØ: AULA, Kvalitetsrapport, profil, samt nye medlemmer til profilråd.
RK: Valg af nye medlemmer til profilråd, kvalitetsrapport.
Indbydelse til skolestartsmøder.
Vi kunne lave en retningslinje for hvordan vi hverver nye medlemmer til profilrådet.

Bestyrelsen drøfter muligheden for at valgperiodens længde er 2 år, og at dette
sættes i værk fra år 2022. Forholdende omkring valgperioderne undersøges til næste gang.

Punktet er til beslutning - 10 min.

Skoleforvaltningen har indstillet til udvalget, at skolebestyrelsen kan afgøre længden af valgperioden.
Skolebestyrelsen beslutter, at fra 1. august 2022, ændrer bestyrelsen for Holstebro by skoler valgperiode frem til 2 årig.

Det forventes, at der foreligger en udmelding fra Børn og Ungeudvalget vedr. udmøntningen af budget 2020.

Punktet er til drøftelse - 15 min.

Budgettet er udmeldt, men fortsat ikke endeligt udmøntet.
Skolerne kan derfor pt. ikke angive den fulde konsekvens.
Budgettet kommer på igen til næste møde.

Hvordan får skolebestyrelsen gjort opmærksom på sig selv og sit arbejde?

Punktet er til drøftelse - 20 min.

Drøftelse af muligheden for evt. en lille video eller tekst. Der nedsættes en lille gruppe til at komme med et oplæg og en plan for synliggørelse.
Gruppen er Casper Hansen, Hanne Toft og Dorte Frejo.

Oplæg fra arbejdsgruppen omkring muligheder for at få flere børn fra trekanten i SFO.

Punktet er til drøftelse - 15 min.

Drøftelse af forslag fra arbejdsgruppen til, hvad man kunne gøre for at få så mange børn som muligt til være med i SFO.

 • Førskolen prøver med dage, hvor SFO-tid ligger tidligere
 • Gratis prøvedage med forældrekaffe
 • Mere introduktion af AFO på opstartsmøder
 • Bruge ambassadører hos forældre, som benytter SFO
 • Være behjælpelig omkring etablering af samkørsel

Kvalitetsrapporten er til høring i skolebestyrelsen.

Punktet er til drøftelse - 10 min.

Formanden laver et udkast høringssvar på baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet.

 • Besøg på sprogafdelingen d. 18.2.
  Punkter til kommende møde:
  • Retningslinjer for nye medlemmer til profilrådene.
  • Nytænkning af invitationer til skolestartere, så indbydelser er andet end en besked i e-boks.
  • Budget 2020
  • Kommunikation (Når gruppen er færdig)

Casper: opmærksomhed på skolebestyrelsesseminar omkring data.