Profilrådsmøde NBS september 2021

Tidspunkt: Tirsdag den 7. september 2021 kl. 18.30-19.50
(spisning fra kl. 18.00).
Fraværende: Anne Toft, Jeanette Salmansen, Lars Dalhoff, Thomas Jepsen (uden afbud).
Sted: Mødet afholdes på Sønderlandsskolen.
Referent: Mads

Referat

Beslutte - 5 min.
Referat godkendt.

Orientering - 10 min.

  • Medarbejdernes Dag d. 5/10

Der laves et skriv til den samlede forældregruppe i kølvandet på forældremøderne omkring profilråd + bestyrelsesarbejdet.
Lise vil gerne at der bliver koordineret, hvad der skal siges på forældremøderne fremover.
Medarbejdernes dag d. 5/10 skal fortsat markeres. Opgaven bliver lagt ud til det enkelte forældreråd.
Casper laver et skriv, som skal udsendes ca. 14 dage før.

Solvejg og Peter snakker struktur vedr. kommende elevråd. De skal mødes i morgen onsdag d. 8/9.

Orientering og mål- og indholdsplan for SFO'en (bilag) - 15 min.

SFO: pt. 246 indmeldte i SFO og 96 indmeldte i juniorklubben 
Personalenyt: Vi har sagt farvel til Anni Møller, som er gået på pension pr.15/6. Endvidere er Hanne, pædagog, blevet beviliget orlov for at være bh. kl. leder i indeværende skoleår i 0.c.
Nye i personalegruppen er pædagog Rikke Neergaard og pædagogmedhjælper Tobias Sørensen.
Mål og indholdsbeskrivelsen for indeværende skoleår blev fremlagt.
Ellers er SFO’en kommet godt i gang:)

Orientering - 10 min.

Alle medarbejdere har været på pædagogisk døgn. Et givtigt ophold med fokus på det sociale og det faglige, bl.a. faglig læsning i alle fag og udarbejdelse af en trivselsplan for hver afdeling.
Ellers er det nye skoleår kommet godt i gang.

Orientering - 10 min.:

  • Personale
  • Økonomi
  • Status på påbud fra Arbejdsmiljøtilsynet.

Personale

Der er blevet ansat ny afdelingsleder for udskolingen: Heidi Frydendahl, 50 år og bosiddende i Vind. Heidi kommer fra en lederstilling i Viborg Kommune og har arbejdet de sidste 10 år med skoleledelse. Velkommen til Heidi.
Käte, ny medarbejder i 0.c, Mariam og Johnny er nyansatte lærere. Velkommen til Jer.

Økonomi

I foråret var der en optimistisk forventning om, at underskuddet ved udgangen af 2021 ville være ca. 2,1 millioner kr. Men holder desværre ikke helt stik, da lokale lønmidler fra august december 2021 ikke har været budgetteret. Det koster 550.000 kr samt en efterregulering ifht. antal indskrevne børn betyder et minus på 350.000 kr.
Forventet underskud ved årsskiftet bliver dermed ca. 2,9 millioner kr dvs. vi holder os indenfor det forventede.

Påbud fra arbejdsmiljøtilsynet

Afd. A, B og C har fået påbud omkring manglende ventilation.
En udgift på 4,5 millioner kr, som betales af den centrale ejendomsadministration.
I E afd. er der et påbud vedr. indeklimaet.
I fysiklokalet i D skal der laves en kemisk risikovurdering.

Orientering om resultaterne og de handlinger der sættes i gang (bilag udsendt) - 5 min.

Peter forklarer om processen med de nationale trivselsmålinger.
Den bedste effekt fås ved at lægge resultaterne ud i de enkelte teams, som derefter kan arbejde med de indsamlede data.

20 min.

  • Egenbetaling hvis computeroplader mistes eller ødelægges?
  • Holdning til stigende behov for personlige hensyn hos eleverne under badesituationer?
  • Minikonfirmand

Egenbetaling

Her snakker vi om ca. 150 kr for en oplader.
Dilemmaer: vil børnene låne deres oplader ud, hvis den er ens egen ejendom?
Evt. en label på opladeren?
Der er en enighed om at oplyse forældregruppen og samtidig tilkendegive, at der er en egenbetaling, hvis opladeren ødelægges eller mistes.

Personlige hensyn under badesituationer

Udsættes til næste møde.

Minikonfirmand

Der ligger et tilbud om minikonfirmand på 3. årgang for eleverne efter skoletid og pt. ligger der en forespørgsel om at deltage på de kommende forældremøder, da tilmeldingen blandt eleverne har været lille.
Spørgsmålet er om vi skal forfordele en trosretning fremfor andre og hører det hjemme i folkeskolen?
Der er enighed om at vi siger pænt nej tak.

5 min.

Lise rejser et spørgsmål vedr. økonomi og madkundskab for styrkebørnene da de er et lille antal i klassen og der kan være en udfordring i at få økonomien til at hænge sammen med det mad, der skal laves.

Tak for et godt møde. Næste møde er tirsdag d. 21/9 på Rolf Krake Skolen.
Kommende punkter: Samarbejde med Musikskolen, Skoleplan 21/22.