Alle, der bor i skoledistriktet Holstebro by, kan søge om optagelse på Sønderlandsskolen, Nørre Boulevard Skolen eller Rolf Krake Skolen og er garanteret plads på en af de tre folkeskoler.

Man skal opfatte de tre skoler som én sammenhængende skole med tre matrikler. Det er muligt at flytte børn mellem matriklerne, hvis der er helt særlige grunde til det. Det kan sammenlignes med at flytte børn mellem klasser på en skole.

Når vi fordeler børnene i klasserne på de tre skoler, sker det ud fra pædagogiske og sociale overvejelser om, hvordan vi får alle klasser og elever til at fungere og trives så godt som muligt.

Bor du uden for skoledistriktet kan du også søge plads på skolerne.

Har du ønske om at søge plads eller et ønske om et skoleskifte for dit barn kan du henvende dig pr. mail eller telefon til en vore sekretærer - Kontaktoplysninger


Skolelederne afholder ugentlige møder hvor ønsker om optagelse og skoleskifte behandles. Ønsket behandles på det først kommende møde.

Indskrivning til skolestart og førskole
 

Indskrivningen foregår typisk de første uger af januar hver år. 

Skoleforvaltningen og skolelederne tager forskellige hensyn, når ønskerne om optagelse på skolerne bliver tilgodeset.

F.eks:

  • Forældrenes ønsker skal så vidt muligt opfyldes.
  • Søskende kommer så vidt muligt til at gå på samme skole.
  • Der skal være en ligelig fordeling af børn med særlige behov på skolerne.
  • Der skal være en ligelig fordeling af to-sprogede børn på skolerne.

Det er ikke altid muligt at opfylde alle kriterier i alle tilfælde - men fordelingen er tilstræbt så god som overhovedet muligt.