Rolf Krake Skolens SFO
 

 

BILLEDE + TILMELDING

Tilmeld dit barn SFO'en

Læs om priser, tilskud og tilmeld dit barn SFO'en

Hvert år i maj starter de kommende børnehaveklasses elever i førskole på Rolf Krake Skolen. Det betyder også at en ny epoke børnenes liv begynder. Nemlig livet på skolen og SFO’en.

Formålet med førskolegruppen er at lette overgangen til skole og dagligdagen i SFO’en.

Læs mere om førskolen 

SFO’en åbner hverdag kl 06.00.

Her møder du hver morgen Conni, som har fast morgenvagt. Efterhånden som der møder flere børn ind – kommer der også mere personale til. 
Der er mulighed for morgenmad hver dag frem til kl 7.30

 

 - er for 0.-1. årgang i grupperne Minimoyserne og Hobbitterne.

 

 - er for 2.,3. og 4. årgang i "Klubben".

Juniorklubben er et tilbud til dit barn når det går på 4.-7. årgang.

Juniorklubben har 5 faste medarbejdere tilknyttet, således at der hver åbningsaften er minimum 3 voksne til stede.

Da vi har hele huset for os selv, er der rig mulighed for at finde sig en stille krog, hvor man kan sidde og hyggesnakke med kammerater eller få en snak med de voksne.

Vi arrangerer forskellige aktiviteter sammen med børnene, f.eks. en tur i badeland, bowling, fisketure, bageaftener, pige- og drengeaftener, klatring, klubfester, mad over bål m.m.

Vi holder 1-2 gange i måneden juniorklubmøde med børnene. Her er de med til at bestemme hvilke aktiviteter der skal arrangeres den kommende måned.

Juniorklubben har altid friskskåret frugt, der er gratis. Derudover har vi en kiosk hvor der kan købes slik og sodavand.

 

Vi deler lokaler med skolen
SFO'en er placeret i sammenhæng med skolens Indskolingsafdeling i den ene ende af skolen. Vi har fællesudnyttelse af lokalerne – således at de lokaler som bruges til undervisning i skoletiden, kan bruges af SFO’en om eftermiddagen. Vi kan også benytte skolens faglokaler og idrætsfaciliteter.
Vi har en stor legeplads – som fungerer som ”skolegård” i skoletiden – ligesom vi kan bruge boldbanerne.


Personale
SFO’ens personale bliver også dobbeltudnyttet! Udover at være tilknyttet en fast gruppe i SFO’en, er personalet også tilknyttet faste klasser i indskolingen som klassepædagoger. Pædagogerne står typisk for den understøttende undervisning (UUV) samt er med i flere lektioner sammen med klassens lærere. Der er afsat timer til deltagelse i emneuger, arrangementer, udflugter m.v. Vi tilstræber at klassepædagogen er en kendt pædagog fra SFO-gruppen. 

Til SFO’en er tilknyttet afdelingsleder, Majbritt Hjort Jensen, som også er en fast del af skoleledelsen.

Hvis dit barn går i dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO, skal du inden 15. marts oplyse, hvornår dit barn holder sommerferie.

Info om ferie og fællesferiepasning

Faste traditioner:
Vi har gennem årene skabt nogle traditioner, som vi gerne holder fast ved: 
En sommerfest for børn og forældre en torsdag i august/september månes. En festlig dag med forskellige aktiviteter. Vi har tændt de store griller – og der er plads til at familierne kan spise deres medbragte mad. Der er boder hvor kage og drikkevarer kan købes.

Der holdes hvert år fastelavnsfest med tøndeslagning og kongekroninger.

En gang om året laver de enkelte grupper aftenfest, hvor vi spiser aftensmad sammen og har forskellige aktiviteter.
Der er fællesfødselsdage, hvor hver enkelt gruppe fejrer de børn der har fødselsdag den pågældende måned.
Vi bager/laver mad og andre aktiviteter, som fødselsdagsbørnene er med til at bestemme.

Hvert år i november laver vi julegaveværksteder rundt om i huset. Her har børnene mulighed for at lave julegaver til hele familien.

I den sidste uge inden jul får vi besøg af julemanden, og hvis vi finder ham og løser opgaven, har han sikkert gaver med!