Medlemmer af profilrådet

Profilrådet på Sønderlandsskolen består af syv forældrevalgte repræsentanter samt 2 medarbejderrepræsentanter og 2 fra elevrådet. Tre af de forældrevalgte medlemmer af profilrådet er medlem af skolebestyrelsen der dækker alle de tre folkeskoler i Holstebro by.

Medlemmerne af profilrådet bliver valgt for 4 år ad gangen. Der er valg til profilrådet i foråret efter et kommunalvalg.

Skoleleder

Rasmus Højlund Sørensen

Tlf.: 9611 5921
E-mail: rhs@holstebro.dk

Afdelingsleder indskoling

Maibrit Bach Martinussen

Havestien 4
7500 Holstebro

Mobil: 5166 0595
E-mail: maibrit.bach.martinussen@holstebro.dk

Afdelingsleder mellemtrin

Henrik Hagensen

Folden 43
7500 Holstebro

Mobil: 6166 6775
E-mail: henrik.hagensen@holstebro.dk

Afdelingsleder overbygning

Henrik Sterner

Griegsvej 154
7500 Holstebro

Afdelingsleder SFO

Klaus Hendriksen

Ulsøevej 6
7500 Holstebro

Mobil: 2381 0193
E-mail: klaus.hendriksen@holstebro.dk

Medarbejderrepræsentant

Johnny Nielsen

E-mail: john1855@hkcloud.dk

Medarbejderrepræsentant

Knud Bjerre Sloth

E-mail: knud0235@hkcloud.dk

Elevrepræsentant, næstformand i elevrådet

Miruna Madalina Prisecaru

Elevrepræsentant, formand for elevrådet

Liv Hummelmose Prentow

Forældrerepræsentant

Frank Bay Værge

E-mail: frank.werge@siemensgamesa.com

Forældrerepræsentant

Vicki Stride Pedersen

E-mail: vickipedersen78@yahoo.dk

Medlem

Mette Quistgaard Stephansen

E-mail: mettequistgaard@gmail.com

Medlem

Pär-Jonas Kihlberg

E-mail: jonas_kihlberg@hotmail.com

Medlem

Dorte Frejo Rasmussen

E-mail: dortefrejo@gmail.com

Medlem

Hanne Kirkegaard Toft

E-mail: hanne@toft.info