Skoleudviklingssamtaler - Sønderlandsskolen

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 6. januar 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Beskrivelse af trivselsindsatser generelt på skolen
  • Sænke elevfravær