Rolf Krake Skolen 

Profil - målsætning - værdigrundlag

 

Profil

 

 

 

 

Rolf Krake Skolen indfører LP-modellen i skolens pædagogiske praksis fra skoleåret 2015/16.

"Om LP-modellen”
Læringsmiljø og Pædagogisk analyse er et værktøj til udvikling af den pædagogiske praksis i skolen. Resultaterne baserer sig på forskning og modellen styrker elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring.

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning om læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Analysemodellen har til formål at opnå en forståelse af de faktorer, som påvirker og opretholder trivsels- og læringsproblemer i skolen.

Det interessante ved LP-modellen er, at den retter søgelyset på de faktorer i skolen, det er muligt at gøre noget ved. Med fokus på disse faktorer bliver det muligt at skabe et bedre fagligt og socialt læringsudbytte for alle elever. Det gælder også de elever, der har mindre gode forudsætninger for læring, og/eller som udfordrer personalet gennem deres adfærd. LP-modellen lægger op til, at lærere og pædagoger får forbedrede muligheder for at anvende deres professionelle kompetencer til systematisk at afdække situationer, som skaber og fastholder problemer for elever og ændre disse situationer. LP-modellen gør hermed lærerne og pædagogerne i stand til at give alle elever et bedre undervisningstilbud.

Kursusforløb og implementering vil foregå over 3 år, og skolen håber med LP-modellen at opnå:

relativt større fagligt udbytte for elever 
relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet
bedre faglige resultater
øget arbejdsglæde hos medarbejderne.

 

Rolf Krake Skolen skal fortsat være en levende og åben skole, hvor elever, ansatte og forældre kan trives.

Målet er at skabe et fagligt og socialt miljø, der i videst muligt omfang respekterer den enkelte elevs udviklingsmuligheder, og som udvikler elevens identitet og evne til at fungere ansvarsbevidst overfor sig selv og fællesskabet.

Elevens naturlige nysgerrighed og fantasi skal fremmes, og grundlæggende kreative og boglige færdigheder udvikles til brugbare redskaber, så eleverne kan udvikle egne ressourcer og åbne sig for viden og samle denne viden i nye helheder.

Undervisningen skal gives i en vekselvirkning mellem fagdelt og tværfaglig undervisning.

Eleverne skal i skolens hverdag og gennem elevråd og skolebestyrelse gives medindflydelse og medansvar.

Eleverne skal gennem bl.a. deltagelse i fællesopgaver lære at udvise en adfærd overfor hinanden, der bygger på tillid og respekt for hinandens evner og holdninger.

Samarbejdet mellem skolens ledelse, lærerne, eleverne, forældrene og skolebestyrelsen skal være præget af en gensidig åben og fremadrettet dialog om alle skolens forhold.

 

Et skoleår på Rolf Krake Skolen byder på mange spændende aktiviteter og undervisningsformer. Vi har bl.a. et særligt fokus på den sociale trivsel, bæredygtig dannelse og arbejdet med FN's 17 verdensmål.

I et skoleår har vi bl.a.

haft et tiltag med endnu mere fokus på den sociale trivsel. Vi har haft forskellige tiltag på tværs af årgange hvor vi har været på ture sammen, haft en særlig sciencedag eller blot spillet brætspil med vores venskabsklasse. 

Venskabsklasser styrker sammenholdet mellem store og små, - de store elever læser for de små eller laver teater sammen. En dag i skolekøkkenet er også en dejlig aktivitet at være sammen om.

Vi har bla. også haft en temauge helt i science- og naturvidenskabens tegn hvor vi har haft fokus og arbejdet med flere af de 17 Verdensmål. 
Vi eksperimenterede med lyd, musik og dans og flere af vore samarbejdspartnere bl.a. Odin Teateret lavede teater med eleverne.

I udskolingen har vi været nysgerrige på dyrene i naturen, lavet et spændende udviklingsprojekt med Westpack med fokus på bæredygtighed , innovation, design og økonomi. Vi har også arbejdet med bioenergi, vindenergi samt rensning af vand. Ikke at forglemme forskellige besøg på virksomheder i lokalområdet.
 

Men vi har også:

  • haft besøg af Den Kgl. Ballet og lavet en workshop med 2. og 3. klasserne

  • løbet til Skolernes Motionsdag

  • synget til Syng Dansk Dag

  • nydt Bettys POP UP kor med 1.-4. klasserne

  • besøgt Grønland med Virtual Reality briller

  • haft besøg af forældre og bedsteforældre til Juleklippedag

  • deltaget i X-it (undervisning, røgfri skole og røgfri aftale)

  • og mange andre spændende ting

Eller se videoen fra vores emneuge i efteråret 2019, hvor det overordnede tema var FN's 17 verdensmål. Vi havde udvalgt 5 mål der omhandler bæredygtighed og miljø.