Referat profilrådsmøde

Skoleåret 2020/21

Tidspunkt: Torsdag den 20. maj 2021 kl. 18.30-19.30.
Sted: Mødet afholdes virtuelt. Se link i mail.
Afbud: Mads Pahuus, Anne Tofft, Jeannette Salmansen.
Fraværende: Thomas, Kim, (Lars).

0. Godkendelse af referat

Beslutte - 5 min.

Vedtaget

1. Nyt fra formanden

Orientering - 15 min.

 • Opfølgning på tildelingsmodel for det specialiserede område
 • Profilarbejde
 • Møder i kommende skoleår

Beslutning

 • Orientering om proces med udarbejdelse af høringssvar, og at Børne- og Familieudvalget endte med at forkaste modellen. For-personer for skolerne og skoleledere er indkaldt til dialogmøde med udvalget den. 10/6. Særlig opmærksomhed på at forældrerep. for Styrkeklasserne også inddrages.
 • Orientering om møde mellem Lars Dalhoff, Tore, Casper og Peter. Mødet gav en vis koordineret forståelse af profilarbejdet, så der kan påbegyndes design af proces med profilråd, medarbejdere, elever og andre aktører.
 • Kører videre efter nuværende struktur, men med ambitionen om at tilføre Profilrådet med opmærksomhed.

2. Nyt fra eleverne

Udgår, da der ikke er holdt elevrådsmøder.

Beslutning

 • Elevrådet er tildelt 3.000,- kr., som de kan bruge inden sommerferien. Solvejg indkalder elevrådet virtuelt.

3. Nyt fra SFO

Orientering - 5 min.

4. Nyt fra medarbejderne

Orientering - 10 min.

5. Nyt fra skoleledelsen

Orientering - 20 min.

 • Personale
 • Økonomi
 • Besøg af Arbejdstilsynet
 • Puljemidler
 • National trivselsmåling

Beslutning

 • Enkelte COVID-19 ramte medarbejdere.
 • Stillingopslag ude. Forælderrep. til ansættelsesudvalg er ...

6. Evt.

5 min.