Læsevejledning 

"Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele"
- Carl Scharnberg

Læsevejledning er et vigtigt led i skolens fokus på at skabe optimale læringsmiljøer, hvor alle elever har mulighed for at udvikle deres potentiale.

 • Læsevejlederens funktion er rettet mod hele NBS - Almen og styrke
 • Læsevejlederen er tovholder på læsekonferencer på alle alderstrin
 • Læsevejlederen indgår i et samarbejde med skolens andre ressourcepersoner
 • Læsevejlederen indgår i et netværksarbejde med kommunens øvrige læsevejledere
 • Læsevejlederen indgår i et samarbejde med kommunens læsekonsulent
 • Læsevejlederen er test koordinator - I samspil med elever, kollegaer, ledelse og forældre
 • Læsevejlederen rådgiver og vejleder kolleger, elever og forældre om læsestrategier mm.
 • Ressourcerne er kendte for skolens øvrige personale, så det kan tænkes ind i årsplanlægningen i klasserne eller der kan hentes hjælp i løbet af året.
 • Skabe tid og rum for vejledning
 • Overordnet fokus på tilegnelse og udvikling af det enkelte barn
 • Sproglige forudsætninger
 • Afkodning og stavestrategier
 • Gradvis udvikling af sikker læsning
 • Begyndende læseforståelsesstrategier
 • Begyndende kommunikative skrivekompetencer
 • Begyndende brug af IT - Appwriter
 • Obligatorisk sprogvurdering i starten af 0. klasse
 • Ordblinderisikotest 1. klasse
 • Læseprøver 1. - 3. klasse
 • DVO 3. klasse
 • Ordblindetest efter behov i slutningen af 3. klasse
 • Holdundervisning i ”Hulen” efter behov
 • Hjælp på klassen af læsevejleder eller DSA (dansk som andetsprog)
 • Forældresamarbejde
 • Overlevering til mellemtrins læsevejledere, så viden mm. bliver videreformidlet på bedst faglig måde
 • Startpakke - Hvis eleven er konstateret ordblind, gives der en startpakke, der indeholder følgende:
  • Kursus i Appwriter
  • Hvordan bruges Nota
  • Diverse tilbud om læseforløb i ”Hulen”
 • Hjælp på klassen af læsevejlederen eller DSA
 • Ordblindecafe – frivilligt tilbud til elever og forældre
 • Læseprøver 4. - 9. klasser
 • Ordblindetest efter behov
 • IT-kompetencer - Appwriter
 • Eksamen - Hjælp til de børn der er ordblinde eller har læse/stave vanskeligheder
 • Forældresamarbejde