Profilrådsmøde april 2020

Referat fra mødet den 30. april 2020.

Referat

Vi har nu haft fremmøde for de mindste. Det går godt og forældrene har været gode til at få børnene klar med tøj. Der er kommet gode rutiner. Der er meget fredeligt og roligt. I SFO er børnene delt op årgangsvis og det er legepladsen også. Hos de store fungerer det også fint. Der har været et par forældre der ikke har været tilfredse med strukturen. Den er blevet strammet op og alle elever skal nu mødes med en lærer kl. 9 hver dag. Her kan der tales om dagens arbejde, registreres fravær og alle børn skal ses. Herudover bruges der fildeling i onedrive, små film på skoletube, Grupper bliver dannet og lærerne zapper mellem grupperne. Der afholdes spørgetimer og opfordres fx til at lave videodagbøger og små film. Lærerne i overbygningen bruges som vikarer hos de små ca 1 dag om ugen. Dette har selvfølgelig også indflydelse på nød-undervisningen.

Er nogenlunde som sidste år. Uuv er blevet reduceret i 3. klasse. 5. klasse har fået ekstra tysktime. Omlagt understøttende undervisning til to-lærer timer er der tilslutning til fra profilrådet.

Afviklingsplanen i.f.t vores gæld følger skolen som planlagt. Vi bør være gældfri med udgangen af 2022.

Se afsnittet om Covid-19.

Nye forældre til profilrådet. Vi afventer rekruttering til afslutningen af august måned. 
Valgforløbet gøres klar før dette skoleår er slut. Der laves en tidsplan.
Retningslinjer for hvornår vi sender børn hjem ved sygdom (covid) er ved at blive udarbejdet.
Vi har lagt et jobopslag til en stilling som børnehaveklasseleder op. Dem der gerne vil deltage i jobsamtalerne melder tilbage senere.
Tiltagene om sikker skolevej er kommet på hold, og mødet er udskudt.