Skolebestyrelsesmøde september 2021

Sønderlandskolen tirsdag d. 7. september 2021 kl. 20.00 - 21.30.

Referat

Referatet fra sidste møde skal til godkendelse.
Godkendt

Der skal udarbejdes et høringssvar ift. Budget 2022. Der er frist mandag d. 13. september kl. 9.00. Formanden udarbejder et udkast på baggrund af de meninger og holdninger som er tilkendegivet fra bestyrelsesmedlemmerne. Udkastet sendes til gennemsyn i bestyrelsen senest fredag d. 10. september kl. 12.

Det specialiserede vs. det almene område.
Bestyrelsesvalg
Branding af folkeskolerne i Holstebro
Arbejdet med principper

Det specialiserede vs. det almene område

Præsentation omkring opbygning og tilblivelse af styrkeområdet i Holstebro Kommune (kort indflyvning ved Ole på et af de kommende møder), samt præsentation af lokale forhold på NBS og Rolf Krake.

Derudover en præsentation af vejen til hjælp for elever der evt. mistrives. Hvordan hjælper vi de elever der har det svært på de enkelte skoler?

Det specialisere vs. det almene, lader vi indgå i høringssvaret ift. budget. Skolebestyrelsen i Holstebro by vil gerne være en del af processen i en udarbejdelse af en langsigtet plan for området.

Bestyrelsesvalg

Der skal inden nytår udarbejdes en tidsplan for valget både til skolebestyrelse og profilråd. Der skal nedsættes en valgbestyrelse. Alle er på valg og det er fremadrettet en to-årig valgperiode for Holstebro by. Sættes på bestyrelsesmødet d. 25. november.

Branding af folkeskolerne i Holstebro

Vi vender tilbage til branding af skolerne på møderne i efteråret.

Arbejdet med principper

Hver enkelt skole kigger ind i relevante principper der skal genbesøges.

Fra medlemmer og profilråd.
Hver enkelt skole kom med tilbagemeldinger fra de enkelte profilrådsmøder.

Kommende punkter: Se punkt 3.