Førskole på Rolf Krake Skolen

Førskole på Rolf Krake Skolen

Hvert år i maj starter de kommende skolestartere i førskole på Rolf Krake Skolen. Det betyder også at en ny epoke børnenes liv begynder. Nemlig livet på skolen og SFO’en.

Formålet med førskolegruppen er at lette overgangen til skole og dagligdagen i SFO’en.

Når de nye børn begynder, er vi meget opmærksomme på at indføre dem i husets regler og rutiner, samt hjælpe dem med at blive gradvist mere selvhjulpne i forhold til livet i skolen og SFO’en.

Dette vil vi bl.a. gøre ved at:

  • børnene bliver trygge ved hinanden og de voksne fra SFO’en.

  • skabe tryghed ved de fysiske rammer.

  • påbegynde arbejdet med tal og sprog via eks. Rim og remser.

  • øve børnene i at sidde stille (eks. ved samling, måltider osv.).

  • øve børnene i at række hånden op og vente på tur.

  • støtte børnene i selv at løse konflikter.

  • hjælpe børnene til at vise hensyn og have respekt for hinandens grænser.

Den første dag i førskolen er også en speciel dag – men det er ikke første skoledag. Det er helt specielt for børnene at skulle starte i skole, og vi synes at skoletasken hører med til den første rigtige skoledag til august. Her i førskolen er det nok med en lille rygsæk, hvor børnene kan have deres madpakke og solcreme i.

Den første dag i førskolen opfordrer vi jer til – hvis I har mulighed herfor - at vente med at aflevere jeres barn til efter kl. 8.00 – så er morgenfritteren overstået, skolebørnene i skole – og der er tid til at tage imod førskolebørnene. Vi siger farvel til mor og far senest kl. 9.30

Vi opfordrer jer til, hvis I har mulighed for det, at gøre den første dag kort og evt. hente barnet over middag.

Vi ser frem til nogle fantastiske måneder i førskolen, hvor vi skal lege og lære en masse om skole og SFO-livet.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle den første dag i førskolen.

Venlig hilsen

Personalet på Rolf Krake Skolen og SFO 

 

Førskolen består af 2 grupper til kommende børnehaveklasser, samt en gruppe til kommende styrke børnehaveklasse. Til hver gruppe er der tilknyttet faste voksne.

Førskolen foregår fra kl 8.00 til ca. kl. 13.00. Derefter går børnene i deres SFO-gruppe, hvor de er sammen med børn fra 0. - 1. klasse i SFO tiden.

 

Dagligdagen for et førskolebarn:

Kl. 6.00: SFO’en åbner for de børn der har behov for morgenpasning. Der vil blive serveret morgenmad frem til kl. 7.30. Morgen-fritter er i Klubbens lokaler (tlf. 96116319)

Kl. 8.00: Skolebørnene går i skole og vi går i vores førskolegrupper.
Førskolegruppe RØD holder til i Hobbitternes lokaler
Førskolegruppe BLÅ holder til i Klubbens lokaler
Førskolegruppe GRØN har ligeledes deres eget lokale.

Det er også her børnene skal afleveres, hvis de møder efter kl. 8.00.

Kl. 10.00: er der samling på grupperne med forskellige læringsaktiviteter og efterfølgende formiddagsfrugt, som børnene selv medbringer.

Kl. 10.45: vil der være leg og aktiviteter.

Kl. 11.45: spiser børnene deres medbragte madpakker hvortil der serveres vand.

Kl. ca. 12.30: går vi på legepladsen

Kl. 13.00: går børnene til deres SFO-gruppe og der er SFO-tid. GRØN og BLÅ går i Minimoyserne og RØD går i Hobbitterne.

Kl. 13.00 - 16.45 er der almindelig SFO, hvor børnene deltager i de aktiviteter der er i SFO’en.

Kl. 16.45 (fredag kl. 16): lukker SFO'en.

(Bortset fra start og slut er der tale om cirka-tider.)

De fleste børn og forældre vil opleve at der er meget stor forskel på at gå i børnehave og i SFO.

Børnene der har været de største i børnehaven, bliver nu de mindste i SFO’en.
De skal selv lære at vælge hvad de vil bruge deres dag til - ud fra de tilbud vi giver.
De skal øve sig i at have styr på deres ting (madpakke, tøj, cykelnøgler osv.)
De skal selv kunne klæde sig på og klare toiletbesøg.

Praktiske oplysninger:

Garderobe: Jeres barn vil få en garderobe, hvor der vil være plads til en taske med skiftetøj og udetøj. Husk navn i tøjet. Vi har ikke skiftetøj til rådighed.

Madpakker og frugt: Vi vil gerne at madpakken er opdelt i tre: formiddagsfrugt, madpakke til frokost, samt en til eftermiddagsmad/frugt i fritidsordningen. Husk tydelig navn madpakker.

Sygdom: Hvis jeres barn er syg eller holder fri, vil vi gerne have besked inden kl. 8.30. Dette gøres nemt over AULA.

Fødselsdage: holdes i førskolegruppen, hvor I er velkomne til at tage lidt mundgodt med til gruppen.

 

I kender allerede Aula fra børnehaven.  Pr. 1. maj kan I logge på skolens Aula - vejledning kan I finde her