Profilrådsmøde februar 2020

Referat fra mødet den 18. februar kl. 18.30 – 20.30.
Sted: Vi er på Sprogafdelingen Campus Sct. Jørgen hvor vi den første halve time starter mødet med en rundvisning.
I skal ind parkere på parkeringspladsen overfor ”Vandtårnet”, og ind med stien til afdeling H på Campus.

Referat

Dette er et tilbagevendende punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelsen:
Der har ikke været holdt møde siden sidst. 
Dog skal særligt Maria fremover i sin kommunikation være opmærksom på, at der kan være farveblinde, der skal modtage en besked.

Marie vil fortælle om dagligdagen i sprogafdelingen.
Punktet er til drøftelse.
Marie holdt oplæg om hverdagen i sprogafdelingen. Der opfordres til, at de tre skoler er meget opmærksomme på at få inviteret sprogafdelingen med, hvis der er mulighed for samarbejde mv.

Status på budget samt overvejelser vedr. budget 2020 vil blive gennemgået. 
Punktet er til drøftelse.
Maria gav en kort orientering.

Der ønskes drøftet, hvordan vi bedst får inddraget eleverne i lektier og ansvaret for disse?
Punktet er til drøftelse.
Drøftelsen skal tages ud i afdelingerne indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen. Resultatet af disse skal tilbage til profilrådet med henblik på en fælles tilgang til problemstillingen.

Profilrådet er i dialog med teknisk udvalg, og det er inviteret til at deltage i udvalgsmødet i marts. 
Punktet er til drøftelse.
Ihærdige forældre har gennemgået problemstillingerne de vil tage op med teknisk udvalg den 14/4 2020. Problemet med køretøjer i skolegården blev også vendt.

Dette er et fast punkt på dagsordenen.
Punktet er til drøftelse.

  • Vi har opgraderet samarbejdet med museet.
  • 6. årgangs kulturfag har musicalforestilling d. 15. maj
  • Skolen deltager i Holstebro festuge.

Dette er et fast punkt på dagsordenen, hvor vi vender eventuelle henvendelser fra forældre.

  • Opfølgning fra Hanne på henvendelse tidligere på året. 

Punktet er til drøftelse.

  • Status på indskrivning – der starter tre børnehaveklasser i kommende skoleår.
  • Nye forældre til Profilrådet – der mangler fortsat to medlemmer, og vi skal have en proces i gang for at få fat i disse.
  • Timefordelingsplanen – den kommer på til næste møde