Referat møde i Profilrådet for Rolf Krake Skolen

Skoleåret 2019/2020

Torsdag d. 30. april fra kl 18.30 – 19.30 (Mødet afholdes på video).
Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra elevrådet

Drøfte og høre om elevrådets arbejde. Orientering og evt. drøftelse i profilrådet. (5 min.)

Skolecykler blev installeret to dage før nedlukningen. Ærlig over at de ikke i første omgang fik  mulighed for at bruge dem mere. Eleverne og lærerne har taget pænt i mod tiltaget. Der har været fin dækning i pressen.

3. Timefordelingsplan for Rolf Krake Skolen 2020/2021

Timefordelingsplan en er til godkendelse i bestyrelsen. (5 min.)

  • Se vedlagte plan

Timefordelingsplanen blev taget til efterretning. Der er nogle få justeringer i antal timer pr. fag, så
nogle får en time mere andre en time mindre.

4. Planlægning af kommende skoleår

Til orientering og drøftelse (10 min.)

  • Reduceret skoledag, ønsker vi at fortsætte med.
  • UUV-timer
  • Valgfag i udskolingen
  • Styrke – almen klasser

Ønsket om reduceret skoledag bliver videreført i det kommende skoleår. Der planlægges efter
at der kan afsættes en del flere timer til ressourcepersoner på hele skolen. Arbejdet med større samarbejde mellem styrkeklasser og almenklasserne fortsætter. Antallet af styrkebørn ser ud til
at blive minimum det samme som i dette skoleår. Opmærksomhed omkring antallet af eleverne.

Der blev orienteret om valgfagene i 7-9. årgang. Der udbydes 8 valgfag for 9. årgang. Som nyt ekstra valgfag for det kommende skoleår tilbydes eleverne i den kommende 7. årgang  valgfaget Spansk som et tre årigt forløb. Valgfaget vil ligge uden for den normale skoletid. 

5. Budgetopfølgning 2020

Budgetopfølgning marts / april 2020. Til orientering. (4 min.)

Der blev orienteret om budgettet. Det ser fint ud. Pt. er det svært at sige om der vil sker  ændringer ift. Corona tiden.

6. Status på genåbning af skolen i forbindelse med corona - situationen april 2020

Orientering omkring genåbning og nød hjemmeundervisning. (20 min.)

Nødpasning har fungeret godt. Der har været mellem 5-7 børn i nødpasningen. NØD-
fjernundervisningen har fungeret godt efter omstændighederne. Elever og personale har håndteret udfordringer på flot vis, log har forstået at tilpasse og justerer efter behov undervejs i hele forløbet.

Opstarten efter påske har elever, forældre og personale klaret på rigtig flot vis. Alle har taget godt imod ”den nye dagligdag” på bedste vis. Det er stadig vigtigt, at huske på at undervisningen på
skolen er NØD-undervisning.

Førskolen starter fredag den 1. maj. Det bliver under specielle forhold, men vi er klar. De skal holde til i pavillonen.

7. Meddelelser

  • Profilrådsmedlemmer
  • SFH
  • Medarbejder
  • Skoleledelse

(10 min.)
Ingen meddelelser.

8. EVT

(5 min.)
Intet at bemærke