Rolf Krake Skolen

Velkommen i skole på Rolf Krake Skolen 

Velkomstvideo

Rolf Krake Skolen er en folkeskole, et undervisningsted i Holstebro By under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og fælles mål.

Rolf Krake Skolen udvikles til en science og naturvidenskabelig profilskole med kultur- og naturlæreplaner. Rolf Krake Skolen tilbyder som supplement til grundskolen en faglig profil med et særligt fokuseret læringsmiljø i science, der skal give eleverne mulighed for en dybere viden og mere nuancerede færdigheder. Vi har partnerskaber, både lokalt og internationalt.
Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

Vi er i gang med en spændende proces med inddragelse af bl.a. fagforældre og medarbejdere, der skal være med til at definere karakteren og indholdet af vores skoleprofil.
Der er desuden etableret et forældreråd/profilråd, som tillægges ansvar og kompetence til sikring af forældreindflydelsen på skolens profil.

Skolestart 2021

Bliv elev på Rolf Krake Skolen

Alle, der bor i skoledistriktet Holstebro by, kan søge om optagelse på Rolf Krake Skolen, Sønderlandsskolen eller Nørre Boulevard Skolen og er garanteret plads på en af de tre folkeskoler. Bor du uden for skoledistriktet, kan du også søge plads på skolerne.

Indskrivning til skolestart i 0. klasse

Er du allerede elev, forældre eller ansat på Rolf Krake Skolen, kan du finde yderligere information på Aula.

Aula

Undervisningen på Rolf Krake Skolen

Hverdagen på Rolf Krake Skolen

Hvis du besøger os, håber vi, at du lægger mærke til den skolekultur vi har bygget op på skolen igennem mange år. En skolekultur, hvor børnene er glad for at gå i skole, og behandler hinanden ordentligt. Men også en skole der summer af liv og trivsel - glade børn er også aktive børn.

Vi håber også du lægger mærke til de relationer og den omgangstone, der er mellem lærerne og børnene.

Afdelingsopdelt skole

En science og kulturorienteret skole

En science og kulturorienteret skole

Vi arbejder med egne kultur - og naturfaglige læseplaner og læringsmål.
Herudover har vi partnerskab med kultur- og naturinstitutioner lokalt og internationalt.

Læs mere

Styrketilbud på Rolf Krake Skolen

Styrketilbud og kommunalt læsekursus

På Rolf Krake Skolen har vi et særligt specialpædagogisk tilbud til elever i 0. -9. klasse, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte.  

Styrkeklasser

Vi har desuden Holstebro Kommunes læsekursus for elever med svære og vedvarende læsevanskeligheder.

Læsekursus

Information og praktiske oplysninger

Information og praktiske oplysninger

Skolens ringetider, ferieplaner, buskøreplaner m.m.

Se fakta

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 16. december 2019 af