Rolf Krake Skolen

Profilskole for science og naturvidenskab

Se video (YouTube)

Følg os på Facebook

Her kan du følge med i hvad der sker i SFO'en og på skolen når vi deler vores oplevelser på Facebook.
facebook.com/RolfKrakeSkole

Kontakt os

Her finder du kontaktoplysninger på ledelsen, det administrative personale og SFO.
Kontakt og åbningstider

Velkommen i skole på Rolf Krake Skolen 

Rolf Krake Skolen er en folkeskole, et undervisningsted i Holstebro By under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og fælles mål.

Rolf Krake Skolen udvikles til en science og naturvidenskabelig profilskole med kultur- og naturlæreplaner. Rolf Krake Skolen tilbyder som supplement til grundskolen en faglig profil med et særligt fokuseret læringsmiljø i science, der skal give eleverne mulighed for en dybere viden og mere nuancerede færdigheder. Vi har partnerskaber, både lokalt og internationalt.
Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

Vi er i gang med en spændende proces med inddragelse af bl.a. fagforældre og medarbejdere, der skal være med til at definere karakteren og indholdet af vores skoleprofil. Der er desuden etableret et forældreråd/profilråd, som tillægges ansvar og kompetence til sikring af forældreindflydelsen på skolens profil.

Hverdagen på Rolf Krake Skolen

Hvis du besøger os, håber vi, at du lægger mærke til den skolekultur vi har bygget op på skolen igennem mange år. En skolekultur, hvor børnene er glad for at gå i skole, og behandler hinanden ordentligt. Men også en skole der summer af liv og trivsel - glade børn er også aktive børn.

Vi håber også du lægger mærke til de relationer og den omgangstone, der er mellem lærerne og børnene.

Afdelingsopdelt skole

En science og kulturorienteret skole

Vi arbejder med egne kultur - og naturfaglige læseplaner og læringsmål. Herudover har vi partnerskab med kultur- og naturinstitutioner lokalt og internationalt.

Læs mere

Styrketilbud og kommunalt læsekursus

På Rolf Krake Skolen har vi et særligt specialpædagogisk tilbud til elever i 0. -9. klasse, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte.  

Styrkeklasser

Vi har desuden Holstebro Kommunes læsekursus for elever med svære og vedvarende læsevanskeligheder.

Læsekursus

Information og praktiske oplysninger

Skolens ringetider, ferieplaner, buskøreplaner m.m.

Se fakta

Hjaltehus SFO

Hjaltehus SFO