Rolf Krake Skolen

Velkommen i skole på Rolf Krake Skolen

Rolf Krake Skolen er en folkeskole, et undervisningsted i Holstebro By under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og fælles mål.

Rolf Krake Skolen udvikles til en science og naturvidenskabelig profilskole med kultur- og naturlæreplaner. Rolf Krake Skolen tilbyder som supplement til grundskolen en faglig profil med et særligt fokuseret læringsmiljø i science, der skal give eleverne mulighed for en dybere viden og mere nuancerede færdigheder. Vi har partnerskaber, både lokalt og internationalt.
Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

Vi er i gang med en spændende proces med inddragelse af bl.a. fagforældre og medarbejdere, der skal være med til at definere karakteren og indholdet af vores skoleprofil.
Der er desuden etableret et forældreråd/profilråd, som tillægges ansvar og kompetence til sikring af forældreindflydelsen på skolens profil.

Fakta og information

Pædagogisk profil, målsætning og skolens historie

Se fakta

Styrketilbud og Kommunalt læsekursus

Et særligt specialpædagogisk tilbud til elever i 0. -9. klasse, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte.  

Vi har desuden Holstebro Kommunes læsekursus for elever med svære og vedvarende læsevanskeligheder

Se mere info 

En science og kulturorienteret skole

Vi arbejder med egne kultur - og naturfaglige læseplaner og læringsmål og vi har partnerskab med kultur- og naturinstitutioner lokalt og internationalt.

Læs mere

Hjaltehus fritidscenter SFO

Hjaltehus er Rolf Krake Skolens fritidsordning.

Om Hjaltehus fritidscenter SFO  

Hverdagen på Rolf Krake Skolen
 

Rolf Krake Skolen er afdelingsopdelt. 

Se fakta

Praktiske oplysninger

Skolens ringetider, ferieplaner, buskøreplaner m.m.

Se fakta

Bliv elev på Rolf Krake Skolen

keyboard_arrow_up