Principper

Principperne er udarbejdet af profilrådet på Nørre Boulevard Skolen.

Digitale medier

Med principperne ønsker vi at skabe et fælles udgangspunkt for hvordan vi forholder os til social adfærd i den elektroniske hverdag.

Principper for digitale medier

Handleplan ved mobning

Handleplan ved mobning

Handleplanen

Mobiltelefoner

Princip for brug af mobiltelefoner samt hvad sker der, hvis man overtræder hovedreglen.

Principper for brug af mobiltelefoner

Trivselsplan

Baggrunden for arbejdet med inklusion og trivsel bygger på en forståelse af, at det enkelte barn skal opleve sig selv som en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab

Principper for inklusion og trivsel