Rolf Krake Skolen 

 

Læs om afdelingerne, særlige tilbud og aktiviteter

 

Læs mere om undervisningen, særlige tilbud og se eksempler på aktiviteter

 

 

På Rolf Krake Skolen har vi et specialpædagogisk undervisningstilbud til skoleelever med særlige behov.

Styrkeklasserne er et af Holstebro Kommunes tilbud til elever i 0. – 9. klasse, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, men i tæt tilknytning til almenområdet. Styrkeklassernes lokaler er derfor også placeret dør om dør med skolens øvrige klasselokaler, og eleverne deltager som udgangspunkt i skolens fællesarrangementer som fx idrætsdage, fagdage og skolefester.

Eleven skal visiteres til et skoletilbud i styrkeklasse, og målgruppen er primært elever med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, men elever med andre betydelige vanskeligheder kan også komme i betragtning.

Læs mere undervisningstilbuddet i styrkeklasser

De små - indskolingen

Vi sætter fokus på børnenes nysgerrige blik på verden og det at lære. Vi skaber et trygt læringsmiljø, hvor høj faglighed og kreativitet går hånd i hånd.
Indskolingen består af elever i 0.-3. klasse og er placeret i skolens A og D bygninger. 
Se videoen hvor vores 0.klasser i 2019 optrådte for forældrene med Stomp og lyd ved brug af skrald i forbindelse med vores scienceuge og arbejdet med FN's 17 verdensmål.

Her arbejder de sammen med musiker Jesper Falck - se video 

De lidt større - mellemtrinnet

Kravene og indlæringen tager til på mellemtrinnet. I perioder arbejder vi på tværs af klasserne, det er med til at skabe de vennerelationer vi oplever klasserne imellem.

Et eksempel på arbejdet i et tværgående projekt kan I se i videoen, hvor man får et lille indblik i 6. klassernes proces med arbejdet på skolen til en happening i gågaden juni 2019

Se video fra juni 2019

De store - udskolingen

De unge træner brugen af deres fagligheder, selvstændighed og personlige fremtræden - både i klassesammenhænge og selvstændigt. De udfordres fagligt og 9. klasserne afsluttes med folkeskolens afgangseksamen.

Fremtidens undervisning: Virtual reality sender eleverne fra 8.b til Grønland - Se avisartikel her

Udskolingen består af elever i 7.-9. klasse. Afdelingen holder til i bygning F. Centralt i afdelingen er et stort fællesrum som benyttes til samlinger, i pauser og gruppearbejder.

 

 

 

Holstebro Kommunes læsekursus for elever med svære og vedvarende læsevanskeligheder har i mange år været på Rolf Krake Skolen. 

Læsekurset er Holstebro Kommunes undervisningstilbud til elever fra 4. – 6. klasse med svære og vedvarende læsevanskeligheder.
Optagelse på læsekurset sker efter ansøgning fra hjemskole og en vurdering i læsekursets visitationsudvalg.

Læs mere om Holstebro Kommunes læsekursus