Skolebestyrelsesmøde marts 2021

Mødet afholdes virtuelt tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 19.30-20.30.
Afbud fra: Ingen.

Referat

Udsat og skal eftersendes inden næste møde.

Præsentation taget til efterretning.

Status fra de tre skoler på corona-situationen:

Genåbning 0.-4. klasse.
Eksamen
Trivsel hos de store elever.
Kommunikation
Andet.

Punktet er til drøftelse og beslutning

Sønderlandsskolen

De mindste elever er kommet godt tilbage. De store elever (9.årg.) er kommet tilbage efter lidt ændringer i vejledningerne i sidste øjeblik. Har særligt fokus på de sårbare lever, har elever i fremmøde undervisningen. Kommer til at have fokus på planlægningen af prøverne i den kommende tid. Tre børnehaveklasser med ca. 62 elever

Rolf Krake Skolen

51 børn indskrevet til skolestart for 2021. samt 4. stk. til styrkeklasser.
Er så småt gået i gang med næste skoleårs planlægning.
Havde fået en forældrehenvendelse omkring opstarten fra forældre omkring 9.kl. med en misforståelse omkring de nye retningslinjer for genåbningen.

Nørre Boulevard Skolen

Der har været øget tilgang til 0. årg. og derfor bliver der 3 klasser næste skoleår.
Fokus på trivslen for børn under corona -nedlukningen. Fokus på den nye arbejdstidsaftale. Øget tilgang til sportsklasserne.

Punktet er til orientering og drøftelse.

Forventede drift resultater for skolerne, indeholdt sidste års negative genbevillinger.

Rolf Krake Skolen: + 1.149.000,-
Rolf Krake Skolens SFO: + 69.000,-

Hvilket betyder, at Rolf Krake Skolen kommer ud af sin gældsafvikling.

Sønderlandsskolen: -770.000
Sønderlandsskolens SFO: - 790.000
Sprogafdelingen: - 1.860.000

Hvilket betyder, at Sønderlandsskolen har nedbragt restgælden og fortsat afvikler på sin gæld.

NBS skole: - 2.594.000,-
NBS SFO: - 140.000,-

Hvilket betyder, at NBS har nedbragt restgælden og fortsat afvikler på sin gæld.

Punktet er til orientering og drøftelse

Det er op til de enkelte profilråd begynder, at mødes i takt med at samfundet åbner op. Måske således at vi tager profilrådene inden vi åbner op for skolebestyrelsesmøderne.

Hvad vil vi gerne have fokus på frem mod sommeren 2022?

Kommende punkter som bestyrelsen ønsker at arbejde med:

Det specialiserede område vs. almen området

Trivslen i folkeskolen

Branding af folkeskolerne i Holstebro by

Intet.

Referent: Ole Priess 02.03. 2021.