Principper for holddeling

  • Der kan være holddeling i alle klasser på Sønderlandsskolen.
  • Lærere og pædagoger anvender holddeling ud fra faglige, pædagogiske og sociale mål.
  • Holddeling er faglærerens/pædagogens redskab til at nå konkrete mål for hver enkelt elev i samarbejde med kollegaer og forældre.
  • Det er faglæreren der har overblikket over elevens læring og formidler mål med holddelingen i nødvendigt omfang til teamet af lærerne og pædagoger omkring klassen samt forældrene.
  • Holddeling kan ske på tværs af klassetrin/grupper i hele afdelingen.

Formål med principperne

  • Målet med holddeling er at stimulere det enkelte barn til øget læring i et forpligtende fællesskab.
  • Holddeling giver mulighed for, at den enkelte elev får udfordringer på netop sit niveau – fagligt og socialt.
  • Holddeling skal åbne mulighed for at kunne træne helt specifikke faglige og sociale områder.